Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Tòa nhà văn phòng cho thuê tốt nhất

    0.0 out of 5 with ratings
    • 198 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3
    • Diện tích:
     100 - 337 - 466 - 533m2
    • Giá thuê: 25 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 292 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
    • Diện tích:
     122 - 165 - 187 - 194m2
    • Giá thuê: 25 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 117 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
    • Diện tích:
     500 - 700 - 900 - 1500 - 2.500m2
    • Giá thuê: 30 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 487 - 489 Điện Biên Phủ - Quận 3
    • Diện tích:
     25 - 38 - 42 - 67 - 105 - 210m2
    • Giá thuê: 14 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 549 Điện Biên Phủ - Quận 3
    • Diện tích:
     145 - 245 - 490 - 635m2
    • Giá thuê: 16 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 222 Điện Biên Phủ - Quận 3 - TP. HCM
    • Diện tích:
     100 - 150 - 200 - 300 - 600 - 900m2
    • Giá thuê: 30 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 207 Điện Biên Phủ - Quận 3
    • Diện tích:
     153m2
    • Giá thuê: 13.5 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 138 - 142 Hai Bà Trưng - Quận 1 - TP. HCM
    • Diện tích:
     160 - 250 - 302m2
    • Giá thuê: 32 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai - Q.3 - TP. HCM
    • Diện tích:
     54 - 160 - 200 - 264m2
    • Giá thuê: 35 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 26 Ung Văn Khiêm - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
    • Diện tích:
     200 - 300 - 1000 - 2.800m2
    • Giá thuê: 17 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 412 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP. HCM
    • Diện tích:
     100 - 128 - 338 - 559m2
    • Giá thuê: 21 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 132 Hàm Nghi - Quận 1 - TP. HCM
    • Diện tích:
     163 - 330 - 390m2
    • Giá thuê: 27 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 106 Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận
    • Diện tích:
     40 - 87 - 166 - 298 - 356 - 670m2
    • Giá thuê: 24 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình - TP. HCM
    • Diện tích:
     100 - 200 - 319m2
    • Giá thuê: 18 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 08 Tân Trào - Quận 7 - TP. HCM
    • Diện tích:
     116 - 132 - 157 - 177 - 200 - 300 - 556 - 700 - 1.272 - 1.556 - 5000m2
    • Giá thuê: 20 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 67 Hoàng Văn Thái - Quận 7 - TP. HCM
    • Diện tích:
     104 - 120 - 200 - 367 - 581 - 645 - 1.011m2
    • Giá thuê: 18.4 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 77 Hoàng Văn Thái - Quận 7 - TP. HCM
    • Diện tích:
     46 - 78 - 93 - 124 - 216 - 434 - 676m2
    • Giá thuê: 16 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 3 Nguyễn Lương Bằng - Quận 7 - TP. HCM
    • Diện tích:
     82 - 143 - 150 - 300 - 466 - 2.284m2
    • Giá thuê: 15 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 1060 Nguyễn Văn Linh - Quận 7 - TP. HCM
    • Diện tích:
     53 - 93 - 107 - 202 - 501m2
    • Giá thuê: 25 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 1123 Nguyễn Văn Linh - Quận 7 - TP. HCM
    • Diện tích:
     60 - 120 - 170 - 250 - 300 - 570m2
    • Giá thuê: 13.5 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 1489 Nguyễn Văn Linh - Quận 7 - TP. HCM
    • Diện tích:
     49 - 64 - 97 - 262m2
    • Giá thuê: 14 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 244 Cống Quỳnh - Quận 1 - TP. HCM
    • Diện tích:
     62 - 75 - 90 - 120 - 230m2
    • Giá thuê: 12 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 326 Võ Văn Kiệt - Quận 1
    • Diện tích:
     382 - 505 - 521m2
    • Giá thuê: 17 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 66 - 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 1 - TP. HCM
    • Diện tích:
     100 - 126 - 226 - 452m2
    • Giá thuê: 28 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 09 Đinh Tiên Hoàng - Quận 1 - TP. HCM
    • Diện tích:
     83 - 138 - 200 - 282m2
    • Giá thuê: 24 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 60 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
    • Diện tích:
     112 - 159 - 271 - 574 - 1000m2
    • Giá thuê: 22 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 208 Nguyễn Trãi - Quận 1 - TP. HCM
    • Diện tích:
     30 - 165 - 200 - 315m2
    • Giá thuê: 15 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 117 - 119 Nguyễn Du - Quận 1 - TP. HCM
    • Diện tích:
     135 - 180 - 380m2
    • Giá thuê: 17 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 253 Hoàng Văn Thụ - Q.Tân Bình
    • Diện tích:
     130 - 240 - 350 - 400 - 500m2
    • Giá thuê: 17 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    • 18H Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     85 - 150 - 200 - 400m2
    • Giá thuê: 12 ++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 20/04/2021
    MỤC QUẢNG CÁO
    • We work - Coworking space
    • We work - Coworking space
     Diện tích: 6 - 8 - 15 - 20 - 25 - 45 - 350m2 Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45 Bàn làm việc Hãy liên hệ Saigon Office đễ nhận được hỗ trợ với giá thuê tốt nhất  
    • Văn phòng cho thuê trọn gói
    • Văn phòng cho thuê trọn gói
     Diện tích từ: 8 - 13 - 15 - 17 - 20 - 30 - 300m2 ; Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 14 - 17 - 30 Nhân viên Quý khách hàng liên hệ Saigon Office đễ nhận được hỗ trợ với giá thuê tốt nhấ ...
    • Dịch vụ văn phòng chia sẻ
    • Dịch vụ văn phòng chia sẻ
     Cho thuê văn phòng trọn gói 50% OFF tháng 8.2020 Diện tích : 6 - 8 - 12 - 16 - 22 - 30 - 40 - 60 - 200m2;  Số chỗ ngồi: 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 13 - 18 - 100 Bàn làm việc;  Giá ...
    • Cho thuê văn phòng chia sẻ - Ưu Đãi 30% Năm 2020
    • Cho thuê văn phòng chia sẻ - Ưu Đãi 30% Năm 2020
     Văn phòng cho thuê trọn gói với đầy đủ các dịch vụ tiện ích - Thiết kế sang trọng, môi trường làm việc đa quốc gia, nơi cộng đồng doanh nghiệp kết nối cùng phát triển. (xem thêm tại đ ...
    TOP