0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Mặt bằng kinh doanh Quận Tân Bình

    • 18 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     250 - 500 - 1000 - 1.700 - 3000m2
    • Giá thuê: 38++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng B
    • Được cập nhật ngày: 29/02/2024
    • 123 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     91 - 140 - 231m2
    • Giá thuê: 27++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 18/05/2023
    • 26 - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     82m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 18/05/2023

    FAQ

    Shorts

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP