0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Mặt bằng kinh doanh Quận 3

    • 117 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
    • Diện tích:
     196 - 215 - 497 - 800m2
    • Giá thuê: 50++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 27/11/2023
    • 53-55 Bà Huyện Thanh Quan - Quận 3
    • Diện tích:
     224m2
    • Giá thuê: 34++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 18/05/2023
    • 63 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3
    • Diện tích:
     170m2
    • Giá thuê: 33++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 18/05/2023
    • 14 Trương Định - Quận 3
    • Diện tích:
     100 - 200m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 18/05/2023

    FAQ

    Shorts

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP