Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Cho thuê văn phòng Quận 7

    • 08 Tân Trào - Quận 7
    • Diện tích:
     116 - 132 - 157 - 169 - 250 - 301 - 591 - 1.222 - 2.400m2
    • Giá thuê: 23.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 12 Tân Trào - Quận 7
    • Diện tích:
     178 - 250 - 300 - 550 - 800 - 1096 - 1300m2
    • Giá thuê: 12++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 1060 Nguyễn Văn Linh - Quận 7
    • Diện tích:
     86 - 103 - 182 - 317 - 550 - 700m2
    • Giá thuê: 23++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 69 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     158 - 275 - 380 - 411 - 575 - 1.140 - 2.280 - 5.000m2
    • Giá thuê: 21.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 2 Số 8 - Quận 7
    • Diện tích:
     250 - 300 - 450 - 520 - 1066 - 2.126 - 5.000m2
    • Giá thuê: 21.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 71 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     95 - 112 - 158 - 274 - 282 - 397 - 585 - 3000m2
    • Giá thuê: 18.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 3 Nguyễn Lương Bằng - Quận 7
    • Diện tích:
     80 - 150 - 201 - 259 - 330 - 535 - 736m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 793/49/1 Trần Xuân Soạn - Quận 7
    • Diện tích:
     35 - 60 - 100m2
    • Giá thuê: 11++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Văn phòng giá rẻ
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 422 Nguyễn Thị Thập - Quận 7
    • Diện tích:
     35 - 60 - 100m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Văn phòng giá rẻ
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 08 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     108 - 150 - 200 - 300 - 700 - 1.000 - 2.500m2
    • Giá thuê: 32++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 67 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     63 - 108 - 120 - 125 - 354 - 575m2
    • Giá thuê: 18.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 77 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     55 - 114 - 130 - 152 - 169 - 253 - 676m2
    • Giá thuê: 16.2++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 87 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     76 - 100 - 316m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 19/09/2023
    • 10 Tân Trào - Quận 7
    • Diện tích:
     Fullm2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng C
    • Được cập nhật ngày : 19/09/2023
    • 6 Nguyễn Khắc Viện - Quận 7
    • Diện tích:
     100 - 150 - 250 - 300 - 500m2
    • Giá thuê: 22++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng C
    • Được cập nhật ngày : 19/09/2023
    • 1489 Nguyễn Văn Linh - Quận 7
    • Diện tích:
     60 - 65 - 170 - 200 - 370 - 730m2
    • Giá thuê: 11++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 15/09/2023
    • 1487 Nguyễn Văn Linh - Quận 7
    • Diện tích:
     205 - 300 - 436 - 664 - 1200m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 15/09/2023
    • 8 Nguyễn Khắc Viện - Quận 7
    • Diện tích:
     fullm2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 15/09/2023
    • 542A-544 Huỳnh Tấn Phát - Quận 7
    • Diện tích:
     120 - 400 - 700m2
    • Giá thuê: 8.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 15/09/2023
    • 15 Nguyễn Lương Bằng - Quận 7
    • Diện tích:
     32 - 51 - 58 - 64 - 139 - 148 - 253m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng B+
    • Được cập nhật ngày : 12/09/2023
    • 1 Đường 81 - Quận 7
    • Diện tích:
     70 - 84 - 150m2
    • Giá thuê: 11++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 07/09/2023
    • Lô số DVTM-9 Đường số 7 - Quận 7
    • Diện tích:
     200 - 220 - 420m2
    • Giá thuê: 13++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 06/09/2023
    • 85 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     83 - 91 - 275m2
    • Giá thuê: 15.3++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 05/09/2023
    • 436 - 440 Tân Phú - Quận 7
    • Diện tích:
     50 - 70 - 150 - 252 - 402m2
    • Giá thuê: 10++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 05/09/2023
    • Lô TH-1B Đường số 7 - Quận 7
    • Diện tích:
     150 - 200 - 300 - 530m2
    • Giá thuê: 8++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 05/09/2023
    • 332 Nguyễn Văn Linh - Quận 7
    • Diện tích:
     351 - 369 - 783 - 2.180m2
    • Giá thuê: 22++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 05/09/2023
    • 27B Đường số 19 KCX Tân Thuận - Quận 7
    • Diện tích:
     90 - 169 - 225 - 359 - 409 - 529 - 1.281 - 16.000m2
    • Giá thuê: 13++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 28/08/2023
    • 1351 Huỳnh Tấn Phát - Quận 7
    • Diện tích:
     300 - 400 - 500 - 900m2
    • Giá thuê: 9++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 28/08/2023
    • 120 - 126 Hoàng Trọng Mậu - Quận 7
    • Diện tích:
     60 - 80 - 160 - 328 - 532 - 1.600m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 25/08/2023
    • Tổng hợp giá thuê văn phòng Quận 7 - khu Phú Mỹ Hưng cùng Saigon Office.

     Các tòa nhà văn phòng Quận 7 trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng có mức giá cho thuê văn phòng được chia ra làm 3 phân khúc:

     • Văn phòng cho thuê hạng A ở quận 7 có mức giá giao động từ $22++/m2 đến $32++/m2.
     • Văn phòng hạng B giá thuê trung bình từ $16++ đến $22++/m2.
     • Văn phòng cho thuê hạng C có mức giá thuê từ $14++/m2 đến $16++/m2.

     Các tòa nhà văn phòng Quận 7 trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng có mức giá cho thuê văn phòng được chia ra làm 3 phân khúc:

     • Văn phòng cho thuê hạng A ở quận 7 có mức giá giao động từ $22++/m2 đến $32++/m2.
     • Văn phòng hạng B giá thuê trung bình từ $16++ đến $22++/m2.
     • Văn phòng cho thuê hạng C có mức giá thuê từ $14++/m2 đến $16++/m2.
    • Tìm thuê văn phòng quận 7 với nhiều lựa chọn tốt nhất từ Saigon Office

     Là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư hơn 99+ tòa nhà văn phòng tại Quận 7. Với năng lực đã được kiểm chứng và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm giúp nhiều khách hàng tìm được không gian văn phòng phù hợp nhu cầu và đạt được những điệu kiện thuê tốt nhất. Sử dụng dịch vụ tìm thuê văn phòng Quận 7 của Saigon Office sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian với bảng báo giá minh bạch, thông tin tổng thể thị trường và các khuyến nghị tốt nhất để quý khách hàng so sánh, lựa chọn.

     Là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư hơn 99+ tòa nhà văn phòng tại Quận 7. Với năng lực đã được kiểm chứng và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm giúp nhiều khách hàng tìm được không gian văn phòng phù hợp nhu cầu và đạt được những điệu kiện thuê tốt nhất. Sử dụng dịch vụ tìm thuê văn phòng Quận 7 của Saigon Office sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian với bảng báo giá minh bạch, thông tin tổng thể thị trường và các khuyến nghị tốt nhất để quý khách hàng so sánh, lựa chọn.

    • Tòa nhà văn phòng ở Quận 7 nối liền những tuyến đường huyết mạch nào?

     • Tòa nhà văn phòng cho thuê trên đường Nguyễn Văn Linh: Mapletree Business Centre, DHA, IPC Tower,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Tôn Dật Tiên: tòa nhà Phú Mỹ Hưng, IMV Center...
     • Tòa nhà cho thuê đường Hoàng Văn Thái: Tòa nhà The Grace, tòa nhà Cobi, tòa nhà Đại Minh..
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Lương Bằng: Golden King, Saigon Paragon,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Thị Thập: Green Country,
     • Tòa nhà văn phòng cho thuê trên đường Nguyễn Văn Linh: Mapletree Business Centre, DHA, IPC Tower,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Tôn Dật Tiên: tòa nhà Phú Mỹ Hưng, IMV Center...
     • Tòa nhà cho thuê đường Hoàng Văn Thái: Tòa nhà The Grace, tòa nhà Cobi, tòa nhà Đại Minh..
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Lương Bằng: Golden King, Saigon Paragon,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Thị Thập: Green Country,
    • Saigon Office cam kết dịch vụ cho thuê văn phòng tại Quận 7

     Saigon Office cung cấp dịch vụ tìm thuê văn phòng hoàn toàn miễn phí, tư vấn và giới thiệu khách thuê những tòa nhà văn phòng Quận 7 phù hợp nhu cầu với mức giá thuê tốt nhất, luôn đồng hành cùng khách thuê và hỗ trợ các thủ tục hoàn tất ký kết hợp đồng thuê.

     Saigon Office cung cấp dịch vụ tìm thuê văn phòng hoàn toàn miễn phí, tư vấn và giới thiệu khách thuê những tòa nhà văn phòng Quận 7 phù hợp nhu cầu với mức giá thuê tốt nhất, luôn đồng hành cùng khách thuê và hỗ trợ các thủ tục hoàn tất ký kết hợp đồng thuê.

    • Tại sao nên thuê văn phòng quận 7 qua Saigon Office?

     Khi thuê văn phòng quận 7, đặc biệt nếu như bạn lần đầu đi thuê văn phòng bạn nên chọn Saigon Office vì:

     • Bạn không phải trả bất cứ chi phí tư vấn, môi giới nào.
     • Đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khảo sát thực tế mặt bằng và các bước để hoành thành ký kết hợp đồng thuê.
     • Giá thuê văn phòng là giá trực tiếp từ chủ đầu tư, thậm chí còn ưu đãi hơn.
     • Nhanh chóng và dễ dàng tìm được văn phòng ưng ý nhờ đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt huyết của Saigon Office hỗ trợ tận tình..

     Khi thuê văn phòng quận 7, đặc biệt nếu như bạn lần đầu đi thuê văn phòng bạn nên chọn Saigon Office vì:

     • Bạn không phải trả bất cứ chi phí tư vấn, môi giới nào.
     • Đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khảo sát thực tế mặt bằng và các bước để hoành thành ký kết hợp đồng thuê.
     • Giá thuê văn phòng là giá trực tiếp từ chủ đầu tư, thậm chí còn ưu đãi hơn.
     • Nhanh chóng và dễ dàng tìm được văn phòng ưng ý nhờ đội ngũ nhân viên trẻ và nhiệt huyết của Saigon Office hỗ trợ tận tình..

    MỤC QUẢNG CÁO

    TOP