0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình

    • 364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     323 - 349 - 361 - 407 - 1.418m2
    • Giá thuê: 27++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 19/07/2024
    • 34 Bạch Đằng - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     168 - 185 - 344 - 432m2
    • Giá thuê: 14.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2024
    • 20 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     150 - 420 - 488m2
    • Giá thuê: 13++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2024
    • 146 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     40 - 50 - 60 - 80 - 95 - 150 - 244 - 488m2
    • Giá thuê: 10++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2024
    • 364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     150 - 250 - 300 - 450 - 750 - 2.700m2
    • Giá thuê: 21++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2024
    • 364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     206 - 317 - 358 - 809m2
    • Giá thuê: 19++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2024
    • 364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     227 - 293 - 458 - 1.217m2
    • Giá thuê: 19++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2024
    • 364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     200 - 313 - 522 - 700m2
    • Giá thuê: 24++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2024
    • 6 – 10 Cửu Long - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     58 - 150 - 217 - 287m2
    • Giá thuê: 14++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 1 Bạch Đằng - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     74 - 193 - 379 - 581m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 253 Hoàng Văn Thụ - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     200 - 250 - 490m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 44 Bạch Đằng - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     137 - 185 - 378m2
    • Giá thuê: 12++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 15/07/2024
    • 24 - 26 Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     120 - 200 - 473 - 946m2
    • Giá thuê: 17.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 08/07/2024
    • 19 Đống Đa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     45 - 145m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 27/06/2024
    • 18E Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     54 - 91 - 384 - 950 - 1.700 - 3000m2
    • Giá thuê: 23++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 08 Phan Đình Giót - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     170 - 250 - 420m2
    • Giá thuê: 22++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 2 Hồng Hà - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     72 - 143 - 170 - 188 - 350 - 850m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 60A Trường Sơn - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     120 - 200 - 330 - 500 - 1.000m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 92 Bạch Đằng - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     90 - 150 - 200 - 400m2
    • Giá thuê: 11.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 19/06/2024
    • 46 Cửu Long - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     60 - 76 - 136m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/06/2024
    • 20 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     560 - 1455 - 2.015m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/06/2024
    • 60 Trường Sơn - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     50 - 75 - 100 - 295 - 305m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 17/06/2024
    • 11A Hồng Hà - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     80m2
    • Giá thuê: 15.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 07/06/2024
    • 5 Đống Đa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     70 - 130 - 220m2
    • Giá thuê: 12.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 07/06/2024
    • 22/5 Yên Thế - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     Fullm2
    • Giá thuê: 11++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 04/06/2024
    • 100 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     80 - 160m2
    • Giá thuê: 13.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 23/05/2024
    • 92 Yên Thế - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     118 - 222 - 316 - 443m2
    • Giá thuê: 13++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 23/05/2024
    • 51 Yên Thế - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     35 - 80 - 120m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 24/04/2024
    • Giá thuê văn phòng Quận Tân Bình 2024 như thế nào?

     Giá cho thuê văn phòng Quận Tân Bình chia ra làm 3 phân khúc:

     • Hạng B tại quận Tân Bình giá thuê từ: $25 – $30/m2
     • Hạng C tại quận Tân Bình giá thuê từ: $15 – $25/m2
     • Văn phòng giá rẻ tại quận Tân Bình giá thuê từ: $10 – $15/m2

     Giá cho thuê văn phòng Quận Tân Bình chia ra làm 3 phân khúc:

     • Hạng B tại quận Tân Bình giá thuê từ: $25 – $30/m2
     • Hạng C tại quận Tân Bình giá thuê từ: $15 – $25/m2
     • Văn phòng giá rẻ tại quận Tân Bình giá thuê từ: $10 – $15/m2
    • Ở Quận Tân Bình có tòa nhà văn phòng nào cho thuê diện tích lớn không?

     Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình có các tòa nhà cho thuê diện tích lớn như sau:

     • Tòa nhà Republic Plaza tại 18E Công Hòa, Quận Tân Bình có diện tích từ 220 - 500 - 600 - 3700 - 6000m2
     • Tòa nhà Blue Sky Office tại số 1 Bạch Đằng có diện tích từ 74.5 - 80 - 379 - 581m2
     • Cụm tòa nhà Etown tại số 364 Cộng Hòa có diện tích từ 100 - 1.418m2 

     Văn phòng cho thuê Quận Tân Bình có các tòa nhà cho thuê diện tích lớn như sau:

     • Tòa nhà Republic Plaza tại 18E Công Hòa, Quận Tân Bình có diện tích từ 220 - 500 - 600 - 3700 - 6000m2
     • Tòa nhà Blue Sky Office tại số 1 Bạch Đằng có diện tích từ 74.5 - 80 - 379 - 581m2
     • Cụm tòa nhà Etown tại số 364 Cộng Hòa có diện tích từ 100 - 1.418m2 
    • Văn phòng cho thuê trên các tuyến đường lớn tại Quận Tân Bình

     Tòa nhà văn phòng cho thuê trên các tuyến đường lớn tại Quận Tân Bình 

     • Tòa nhà văn phòng cho thuê trên đường Hoàng Văn Thụ: TTC Tây Nam, Kappel Land,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Trường Chinh: Sabay Trường Chinh
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Trường Sơn: HHP, KMS,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Văn Trỗi: Doxaco, GMA,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Bạch Đằng: TP Office, Kicotrans,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Cộng Hòa: Sumikura, Mitalab,...

     Những địa danh nổi tiếng ở quận Tân Bình: công viên Thỏ Trắng, chợ Phạm Văn Hai, chợ Bàu Cát, Chợ Tân Bình, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,...

     Tòa nhà văn phòng cho thuê trên các tuyến đường lớn tại Quận Tân Bình 

     • Tòa nhà văn phòng cho thuê trên đường Hoàng Văn Thụ: TTC Tây Nam, Kappel Land,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Trường Chinh: Sabay Trường Chinh
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Trường Sơn: HHP, KMS,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Văn Trỗi: Doxaco, GMA,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Bạch Đằng: TP Office, Kicotrans,...
     • Tòa nhà văn phòng trên đường Cộng Hòa: Sumikura, Mitalab,...

     Những địa danh nổi tiếng ở quận Tân Bình: công viên Thỏ Trắng, chợ Phạm Văn Hai, chợ Bàu Cát, Chợ Tân Bình, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất,...

    • Văn phòng cho thuê hạng B tại Quận Tân Bình

     • Tòa nhà văn phòng cho thuê hạng B tại Quận Tân Bình: Cum tòa nhà Etown 1,2,3,5,6, Republic Plaza, Park IX, The Six8, Etown, TTC Tây Nam, HADO Airport, CT Plaza.
     • Tòa nhà văn phòng cho thuê hạng B tại Quận Tân Bình: Cum tòa nhà Etown 1,2,3,5,6, Republic Plaza, Park IX, The Six8, Etown, TTC Tây Nam, HADO Airport, CT Plaza.
    • Văn phòng cho thuê hạng C tại Quận Tân Bình

     • Tòa nhà văn phòng cho thuê hạng C tại Quận Tân Bình gồm có: TSA Lệ Quyên, Moza Yên Thế, Financiat, Athena, KicoTrans, Mộc Gia Cửu Long, Adele, Blue Sky Office,..
     • Tòa nhà văn phòng cho thuê hạng C tại Quận Tân Bình gồm có: TSA Lệ Quyên, Moza Yên Thế, Financiat, Athena, KicoTrans, Mộc Gia Cửu Long, Adele, Blue Sky Office,..
    • Thuê văn phòng Quận Tân Bình thì có những lợi thế gì?

     Quý khách thuê văn phòng Quận Tân Bình sẽ hưởng đầy đủ các dịch vụ: tiện tích sẵn có của một quận trung tâm phát triển năng động của thành Phố Hồ Chí Minh với đầy đủ các dịch vụ tiện ích như:

     • Giao thông liền kề sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
     • Có đầy đủ các dịch vụ tài chính Ngân Hàng, trung tâm thương mại Vincom và Pico Plaza, sân vận động Quân Khu 7 và các dịch vụ vui chơi giải trí
     • Hạ tầng kết nối giao thông hoàn thiện
     • Giá tốt với diện tích sàn rộng

     Quý khách thuê văn phòng Quận Tân Bình sẽ hưởng đầy đủ các dịch vụ: tiện tích sẵn có của một quận trung tâm phát triển năng động của thành Phố Hồ Chí Minh với đầy đủ các dịch vụ tiện ích như:

     • Giao thông liền kề sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
     • Có đầy đủ các dịch vụ tài chính Ngân Hàng, trung tâm thương mại Vincom và Pico Plaza, sân vận động Quân Khu 7 và các dịch vụ vui chơi giải trí
     • Hạ tầng kết nối giao thông hoàn thiện
     • Giá tốt với diện tích sàn rộng
    • Quy trình thuê văn phòng Quận Tân Bình

     • Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, ghi nhận và cập nhật những thông mới nhất về thị trường văn phòng cho thuê Quận Tân Bình.
     • Bước 2: Nhân viên Saigon Office sẽ gửi báo giá giới thiệu những tòa nhà phù hợp nhu cầu sau 15 phút và ghi nhận lại những thông tin phản hồi từ khách hàng.
     • Bước 3: Lên lịch đi xem thực tế để khách hàng quyết định lựa chọn, Saigon Office hỗ trợ thương lượng để có mức giá thuê tốt nhất.
     • Bước 4: Khách chốt vị trí thuê, tòa nhà gửi thư chào thuê, khách hàng thanh toán tiền đặt cọc, Ký hợp đồng.
     • Bước 5: Khách thuê nhận mặt bằng, trang trí nội thất.
     • Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, ghi nhận và cập nhật những thông mới nhất về thị trường văn phòng cho thuê Quận Tân Bình.
     • Bước 2: Nhân viên Saigon Office sẽ gửi báo giá giới thiệu những tòa nhà phù hợp nhu cầu sau 15 phút và ghi nhận lại những thông tin phản hồi từ khách hàng.
     • Bước 3: Lên lịch đi xem thực tế để khách hàng quyết định lựa chọn, Saigon Office hỗ trợ thương lượng để có mức giá thuê tốt nhất.
     • Bước 4: Khách chốt vị trí thuê, tòa nhà gửi thư chào thuê, khách hàng thanh toán tiền đặt cọc, Ký hợp đồng.
     • Bước 5: Khách thuê nhận mặt bằng, trang trí nội thất.
    Shorts

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP