0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Văn phòng cho thuê hạng A

    • 235 Đồng Khởi - Quận 1
    • Diện tích:
     144 - 176 - 332 - 415 - 722 - 803 - 1.327m2
    • Giá thuê: 40++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 08 Tân Trào - Quận 7
    • Diện tích:
     116 - 160 - 250 - 301 - 591 - 1.222 - 2.400m2
    • Giá thuê: 22++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • Nguyễn Siêu - Quận 1
    • Diện tích:
     300 - 500 - 700 - 966 - 1029 - ... - 10.000m2
    • Giá thuê: 60++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 2 Ngô Đức Kế - Quận 1
    • Diện tích:
     120 - 260 - 600 - 941m2
    • Giá thuê: 48++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 2 Số 8 - Quận 7
    • Diện tích:
     250 - 300 - 450 - 520 - 1066 - 2.126 - 5.000m2
    • Giá thuê: 21.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 70 - 72 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Diện tích:
     272 - 408 - 448 - 567 - 678 - 848 - 1000 - 1500 - 2310m2
    • Giá thuê: 35++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 39 Lê Duẩn - Quận 1
    • Diện tích:
     300 - 463 - 696 - 1100 - 1686m2
    • Giá thuê: 45++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 69 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     158 - 275 - 380 - 411 - 575 - 1.140 - 2.280 - 5.000m2
    • Giá thuê: 21.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 65 Lê Lợi - Quận 1
    • Diện tích:
     133 - 205 - 400m2
    • Giá thuê: 46++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 285 Cách Mạng Tháng Tám - Quận 10
    • Diện tích:
     142 - 195 - 327 - 355 - 553 - 838 - 908 - 1.800m2
    • Giá thuê: 31++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 364 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     323 - 349 - 361 - 407 - 1.418m2
    • Giá thuê: 29++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • Lô 1.13 Khu đô thị Thủ Thiêm - Quận 2
    • Diện tích:
     320 - 400 - 600 - 810 - 1178 - 1200 - 1600m2
    • Giá thuê: 44++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 10 Trần Bạch Đằng - Quận 2
    • Diện tích:
     200 - 300 - 600 - 1000 - 1600 - 1800 - 2300m2
    • Giá thuê: 46++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A+
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 3A-3B Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Diện tích:
     220 - 550 - 800 - 1.000 - 1.220 - 1.428m2
    • Giá thuê: 53++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 2 Hải Triều - Quận 1
    • Diện tích:
     6 - 15 - 22 - 30 - 45 - 80m2
    • Giá thuê: 400++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 31 Lê Duẩn - Quận 1
    • Diện tích:
     8 - 13 - 15 - 17 - 20 - 30 - 300m2
    • Giá thuê: 600++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 29A Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
    • Diện tích:
     6 - 15 - 20 - 45 - 350m2
    • Giá thuê: 420++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 65 Lê Lợi - Quận 1
    • Diện tích:
     6 - 13 - 15 - 17 - 20 - 25 - 30 - 45 - 200m2
    • Giá thuê: 460++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 34 Lê Duẩn - Quận 1
    • Diện tích:
     16 - 20 - 24 - 40m2
    • Giá thuê: 180++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 2-4 Số 8 - Quận 7
    • Diện tích:
     6 - 13 - 15 - 17 - 20 - 25 - 30 - 45 - 100m2
    • Giá thuê: 100++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 3A-3B Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Diện tích:
     6 - 15 - 20 - 25 - 30 - 45 - 100m2
    • Giá thuê: 500++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 3A-3B Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Diện tích:
     6 - 15 - 20 - 25 - 30 - 45 - 100m2
    • Giá thuê: 693++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 1060 Nguyễn Văn Linh - Quận 7
    • Diện tích:
     304m2
    • Giá thuê: 30++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 12/04/2024
    • 93 Nguyễn Du - Quận 1
    • Diện tích:
     311 - 360 - 620m2
    • Giá thuê: 37++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 10/04/2024
    • 34 Lê Duẩn - Quận 1
    • Diện tích:
     45 - 104 - 178 - 700m2
    • Giá thuê: 45++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng A
    • Được cập nhật ngày: 10/04/2024
    • 138 - 142 Hai Bà Trưng - Quận 1
    • Diện tích:
     119 - 143 - 200 - 386 - 420 - 551 - 780 - 2.480m2
    • Giá thuê: 36++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 10/04/2024
    • 9 - 11 Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Diện tích:
     100 - 172 - 212 - 400 - 664 - 1.391 - 2.500 - 4.000m2
    • Giá thuê: 38++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 08/04/2024
    • 37 Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Diện tích:
     56 - 83 - 95 - 296 - 394 - 522 - 696 - 730 - 1086m2
    • Giá thuê: 29.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 08/04/2024
    • 1-1A Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Diện tích:
     200 - 505 - 750 - 920m2
    • Giá thuê: 39++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 08/04/2024
    • 65 Lê Lợi - Quận 1
    • Diện tích:
     373 - 472 - 700 - 1.000 - 2.022m2
    • Giá thuê: 61++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 08/04/2024
    • ✔️Giá cho thuê văn phòng hạng A tại TP.HCM

     Giá thuê văn phòng hạng A phụ thuộc vào vị trí mà có mức giá cho thuê chênh lệch khá lớn

     • Khu vực trung tâm tài chính Quận 1 có mức giá cho thuê giao động từ USD36++/m2/tháng đến USD65++/m2/tháng
     • Khu vực Quận 3 có mức giá cho thuê giao động từ USD30++/m2/tháng đến USD35++/m2/tháng
     • Tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng - Quận 7 có mức giá cho thuê giao động từ USD24++/m2/tháng đến USD29++/m2/tháng

     Giá thuê văn phòng hạng A phụ thuộc vào vị trí mà có mức giá cho thuê chênh lệch khá lớn

     • Khu vực trung tâm tài chính Quận 1 có mức giá cho thuê giao động từ USD36++/m2/tháng đến USD65++/m2/tháng
     • Khu vực Quận 3 có mức giá cho thuê giao động từ USD30++/m2/tháng đến USD35++/m2/tháng
     • Tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng - Quận 7 có mức giá cho thuê giao động từ USD24++/m2/tháng đến USD29++/m2/tháng
    • ✔️Tòa nhà văn phòng hạng A tập trung ở Quận nào?

     Tòa nhà văn phòng hạng A tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm tài chính:

     • Quận 1: Tòa nhà Saigon Centre Tower 1, Saigon Centre Tower 2, Vietcombank tower, Me Linh Point Tower, Bitexco Financial, MPlaza, Deutches Haus, v.v...
     • Quận 3: Tòa nhà Centec Tower, Empress Tower, v.v...
     • Quận 7: Tòa nhà Mapletree, the Graces, UOA Tower, Phú Mỹ Hưng, Cobi Tower 1 & 2, v.v...

     Tòa nhà văn phòng hạng A tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm tài chính:

     • Quận 1: Tòa nhà Saigon Centre Tower 1, Saigon Centre Tower 2, Vietcombank tower, Me Linh Point Tower, Bitexco Financial, MPlaza, Deutches Haus, v.v...
     • Quận 3: Tòa nhà Centec Tower, Empress Tower, v.v...
     • Quận 7: Tòa nhà Mapletree, the Graces, UOA Tower, Phú Mỹ Hưng, Cobi Tower 1 & 2, v.v...
    • ✔️Tòa nhà văn phòng Saigon Centre 2 có mức giá cho thuê cao nhất phải không?

     Tòa nhà Saigon Centre Tower 2 có mức giá cho thuê USD50++/m2/tháng chưa phải là tòa nhà văn phòng hạng A có mức giá cho thuê cao nhất hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh.

     Tòa nhà có mức giá cho thuê cao nhất hiện nay là tòa nhà Deutsches Haus USD65++/m2/tháng

     Tòa nhà Saigon Centre Tower 2 có mức giá cho thuê USD50++/m2/tháng chưa phải là tòa nhà văn phòng hạng A có mức giá cho thuê cao nhất hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh.

     Tòa nhà có mức giá cho thuê cao nhất hiện nay là tòa nhà Deutsches Haus USD65++/m2/tháng

    • ✔️Doanh nghiệp của tôi đang có nhu cầu tìm thuê văn phòng hạng A thì liên hệ ai?

     Nếu quý doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm thuê văn phòng hạng A, hãy liên hệ với đối ngũ nhân viên tư vấn của Saigon Office với hơn 10 năm kinh nghiệm vẫn luôn để cao tinh thần chuẩn mực, trách nhiệm và tận tâm, cập nhật những thông tin mới nhất về diện tích trống và giá thuê và hỗ trợ khách hàng đi thăm quan khảo sát thực tế từng tòa nhà.

     • Hotline 1: 0908 600 359
     • Hotline 2: 0901 413 388

      

     Nếu quý doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm thuê văn phòng hạng A, hãy liên hệ với đối ngũ nhân viên tư vấn của Saigon Office với hơn 10 năm kinh nghiệm vẫn luôn để cao tinh thần chuẩn mực, trách nhiệm và tận tâm, cập nhật những thông tin mới nhất về diện tích trống và giá thuê và hỗ trợ khách hàng đi thăm quan khảo sát thực tế từng tòa nhà.

     • Hotline 1: 0908 600 359
     • Hotline 2: 0901 413 388

      

    Shorts

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP