Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Mặt Bằng Kinh Doanh

    5.0 out of 5 with 112 ratings
    Được cập nhật ngày : 23/08/2023
    Được cập nhật ngày : 22/08/2023
    Được cập nhật ngày : 17/08/2023
    >> XEM THÊM
    Được cập nhật ngày : 03/10/2023
    • 12 Quốc Hương - Quận 2
    • Diện tích:
     200 - 372 - 541 - 720 - 2.600 - 3000m2
    • Giá thuê: 25(usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    Được cập nhật ngày : 02/10/2023
    Được cập nhật ngày : 02/10/2023
    >> XEM THÊM
    Được cập nhật ngày : 25/09/2023
    Được cập nhật ngày : 18/05/2023
    Được cập nhật ngày : 18/05/2023
    >> XEM THÊM
    • 69 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     200 - 250 - 300 - 500 - 700 - 2.114m2
    • Giá thuê: 28(usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    Được cập nhật ngày : 03/10/2023
    • 67 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     69 - 84 - 93 - 100 - 243 - 647 - 729 - 1011m2
    • Giá thuê: 40(usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    Được cập nhật ngày : 19/09/2023
    • 2 Bertrand Russell - Quận 7
    • Diện tích:
     150 - 250 - 300 - 500 - 700 - 2.114m2
    • Giá thuê: 28(usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    Được cập nhật ngày : 06/09/2023
    >> XEM THÊM
    Được cập nhật ngày : 18/05/2023
    • 26 - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     82m2
    • Giá thuê: 17(usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    Được cập nhật ngày : 18/05/2023
    • 18 Cộng Hòa - Quận Tân Bình
    • Diện tích:
     250 - 500 - 1000 - 2200 - 3000 - 5000m2
    • Giá thuê: 30(usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng B
    Được cập nhật ngày : 18/05/2023
    >> XEM THÊM
    Được cập nhật ngày : 28/09/2023
    >> XEM THÊM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP