0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Văn phòng trọn gói Quận 1

    • 87A Hàm Nghi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 6 - 10 - 15 - 30 - 40 - 48 - 100
    • Giá thuê: 201++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 31 Lê Duẩn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45
    • Giá thuê: 600++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 65 Lê Lợi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 20
    • Giá thuê: 600++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 3A-3B Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 3 - 4 - 5 - 6 - 12 - 24 - 50
    • Giá thuê: 693++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 3A-3B Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 3 - 4 - 5 - 6 - 12 - 24 - 50
    • Giá thuê: 500++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 2 Hải Triều - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30
    • Giá thuê: 400++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 33 Lê Duẩn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 45
    • Giá thuê: 620++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A+
    • Được cập nhật ngày : 15/07/2024
    • 9 - 11 Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 4 - 6 - 9 - 13 - 20 - 40
    • Giá thuê: 360++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 15/07/2024
    • 65 Lê Lợi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 5 - 7 - 10 - 13 - 20 - 40
    • Giá thuê: 460++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 15/07/2024
    • 67 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 3 - 6 - 10 - 15 - 20 - 50
    • Giá thuê: 194++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 15/07/2024
    • 02 Ngô Đức Kế - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 6 - 12 - 18 - 20
    • Giá thuê: 427++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 10/07/2024
    • 05 Công Trường Mê Linh - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30 - 45
    • Giá thuê: 412++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 10/07/2024
    • 34 Lê Duẩn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 2 - 5 - 7 - 8 - 16
    • Giá thuê: 180++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 70 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 20
    • Giá thuê: 295++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 4 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 6 - 9 - 10
    • Giá thuê: 90++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 29A Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 6 - 12 - 18 - 45 - 100
    • Giá thuê: 420++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 72 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 3 - 4 - 5 - 6 - 8
    • Giá thuê: 240++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 70 - 72 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12
    • Giá thuê: 168++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 37 Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18
    • Giá thuê: 382++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng A
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 76 Lê Lai - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: Full
    • Giá thuê: 297++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 3C Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30
    • Giá thuê: 225++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 37 Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
    • Giá thuê: 210++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 56 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45...
    • Giá thuê: 210++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 6 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 7 - 9
    • Giá thuê: 352++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 28 Bis Mạc Đĩnh Chi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 120
    • Giá thuê: 273++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 29 Lê Duẩn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 24
    • Giá thuê: 330++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 54 - 56 Nguyễn Trãi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 3 - 5 - 8 - 10
    • Giá thuê: 290++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 180 - 192 Nguyễn Công Trứ - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45 - 80
    • Giá thuê: 140++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 130 Nguyễn Công Trứ - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 3 - 5 - 6 - 8
    • Giá thuê: 115++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 06/03/2024
    • 60 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18
    • Giá thuê: 150++ Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 06/03/2024
    • Tại sao bạn nên chọn thuê văn phòng trọn gói Quận 1 ?

     • Không gian làm việc phù hợp với doanh nghiệp của bạn với phòng làm việc riêng và khu vực làm việc chung, sử dụng phòng họp khi có nhu cầu, khu vực tiếp khách hàng và đối tác thật sang trọng...
     • Dịch vụ văn phòng trọn gói Quận 1 sẽ đơn giản hóa mọi thứ cho doanh nghiệp của bạn và không mất chi phí đầu tư cơ bản, mua sắm trang thiết bị văn phòng, loại bỏ những gánh nặng quản lý vận hành văn phòng.
     • Bạn hãy yên tâm bắt tay ngay vào thiết lập công việc hoạt động kinh doanh và dành thời gian cho công việc hàng ngày của mình, các dịch vụ trong văn phòng đã có đội ngũ nhân viên của chúng tôi trợ giúp.
     • Không gian làm việc phù hợp với doanh nghiệp của bạn với phòng làm việc riêng và khu vực làm việc chung, sử dụng phòng họp khi có nhu cầu, khu vực tiếp khách hàng và đối tác thật sang trọng...
     • Dịch vụ văn phòng trọn gói Quận 1 sẽ đơn giản hóa mọi thứ cho doanh nghiệp của bạn và không mất chi phí đầu tư cơ bản, mua sắm trang thiết bị văn phòng, loại bỏ những gánh nặng quản lý vận hành văn phòng.
     • Bạn hãy yên tâm bắt tay ngay vào thiết lập công việc hoạt động kinh doanh và dành thời gian cho công việc hàng ngày của mình, các dịch vụ trong văn phòng đã có đội ngũ nhân viên của chúng tôi trợ giúp.
    • Những địa chỉ văn phòng trọn gói nào ở quận 1 được quan tâm nhiều nhất?

     Những địa chỉ văn phòng trọn gói thường được khách hàng ưu tiên lựa chọn dựa trên 3 yếu tố chính: vị trí - tiện ích - giá cả bao gồm:

     1. Văn phòng trọn gói TEC The Nexus: vị trí đắc địa, nội thất nhập khẩu cao cấp, tiện ích khác biệt bao gồm Mother Room, Canteen và hệ thống điện thoại qua app (693++ $/chỗ ngồi)
     2. Văn phòng trọn gói Cocoro The Nexus: văn phòng chuẩn Nhật tọa lạc ven sông Sài Gòn (500++ $/chỗ ngồi)
     3. Serepok Business Center Anh Minh: giá cả hợp lý giữa trung tâm quận 1, phong cách thiết kế đa dạng màu sắc (210++ $/chỗ ngồi)
     4. CirCO The Sarus: phong cách thiết kế nội thất tối giản, nhiều không gian xanh và ít vách ngăn (194++ $/chỗ ngồi)

     Những địa chỉ văn phòng trọn gói thường được khách hàng ưu tiên lựa chọn dựa trên 3 yếu tố chính: vị trí - tiện ích - giá cả bao gồm:

     1. Văn phòng trọn gói TEC The Nexus: vị trí đắc địa, nội thất nhập khẩu cao cấp, tiện ích khác biệt bao gồm Mother Room, Canteen và hệ thống điện thoại qua app (693++ $/chỗ ngồi)
     2. Văn phòng trọn gói Cocoro The Nexus: văn phòng chuẩn Nhật tọa lạc ven sông Sài Gòn (500++ $/chỗ ngồi)
     3. Serepok Business Center Anh Minh: giá cả hợp lý giữa trung tâm quận 1, phong cách thiết kế đa dạng màu sắc (210++ $/chỗ ngồi)
     4. CirCO The Sarus: phong cách thiết kế nội thất tối giản, nhiều không gian xanh và ít vách ngăn (194++ $/chỗ ngồi)
    • Vì sao dịch vụ thuê văn phòng trọn gói, đặc biệt tại khu vực quận 1 ngày càng được doanh nghiệp quan tâm?

     Đây là lý do mà văn phòng của Văn phòng trọn gói Quận 1 được nhiều doanh nghiệp quan tâm:

     • Văn phòng được trang bị đầy đủ: Có sẵn đồ nội thất hiện đại và Internet tốc độ cao, vào làm việc ngay, doanh nghiệp không tốn chi phí đầu tư ban đầu
     • Tính giá trọn gói: giá thuê trọn gói đã bao gồm các chi phí dịch vụ, chi phí văn phòng, doanh nghiệp không phải trả thêm bất kì loại chi phí nào khác
     • Tăng quy mô: Dễ dàng bổ sung thêm bàn làm việc khi bạn có nhân viên mới
     • Văn phòng tạm thời: Thiết lập dưới dạng văn phòng dự án và hủy kế hoạch thuê dễ dàng bằng cách thông báo trước một tháng

     Đây là lý do mà văn phòng của Văn phòng trọn gói Quận 1 được nhiều doanh nghiệp quan tâm:

     • Văn phòng được trang bị đầy đủ: Có sẵn đồ nội thất hiện đại và Internet tốc độ cao, vào làm việc ngay, doanh nghiệp không tốn chi phí đầu tư ban đầu
     • Tính giá trọn gói: giá thuê trọn gói đã bao gồm các chi phí dịch vụ, chi phí văn phòng, doanh nghiệp không phải trả thêm bất kì loại chi phí nào khác
     • Tăng quy mô: Dễ dàng bổ sung thêm bàn làm việc khi bạn có nhân viên mới
     • Văn phòng tạm thời: Thiết lập dưới dạng văn phòng dự án và hủy kế hoạch thuê dễ dàng bằng cách thông báo trước một tháng
    • Thời gian thuê văn phòng trọn gói quận 1 tối thiểu là bao nhiêu?

     Thông thường các văn phòng trống có thời gian thuê tối thiểu là 6 - 12 - 24 tháng với thời gian linh hoạt.

     Thông thường các văn phòng trống có thời gian thuê tối thiểu là 6 - 12 - 24 tháng với thời gian linh hoạt.

    Shorts

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP