Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Văn phòng trọn gói Quận 1

    • 2 Hải Triều - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30
    • Giá thuê: 400Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 29A Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 6 - 12 - 18 - 45 - 100
    • Giá thuê: 420Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 65 Lê Lợi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 5 - 7 - 10 - 13 - 20 - 40
    • Giá thuê: 460Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 56 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45...
    • Giá thuê: 210Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 22/09/2023
    • 65 Lê Lợi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 20
    • Giá thuê: 600Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 33 Lê Duẩn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 16 - 45
    • Giá thuê: 620Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A+
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 31 Lê Duẩn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45
    • Giá thuê: 600Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 87A Hàm Nghi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 6 - 10 - 15 - 30 - 40 - 48 - 100
    • Giá thuê: 201Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 34 Lê Duẩn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 5 - 7 - 8 - 16
    • Giá thuê: 180Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 21/09/2023
    • 29 Lê Duẩn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 24
    • Giá thuê: 330Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng B
    • Được cập nhật ngày : 18/09/2023
    • 02 Ngô Đức Kế - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 6 - 12 - 18 - 20
    • Giá thuê: 427Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 18/09/2023
    • 70 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 20
    • Giá thuê: 295Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng B
    • Được cập nhật ngày : 11/09/2023
    • 138 -142 Hai Bà Trưng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 20
    • Giá thuê: 220Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 05/09/2023
    • 180 - 192 Nguyễn Công Trứ - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45 - 80
    • Giá thuê: 140Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 05/09/2023
    • 05 Công Trường Mê Linh - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30 - 45
    • Giá thuê: 412Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 22/08/2023
    • 15 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45 - 100
    • Giá thuê: 336Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 27/07/2023
    • 20 Trần Cao Vân - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 20
    • Giá thuê: 252Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 62 Trần Quang Khải - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30 - 40
    • Giá thuê: 231Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 21 Nguyễn Trung Ngạn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30
    • Giá thuê: 231Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 28 Bis Mạc Đĩnh Chi - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 120
    • Giá thuê: 273Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 6 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 7 - 9
    • Giá thuê: 352Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 60 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18
    • Giá thuê: 150Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 70 - 72 Lê Thánh Tôn - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12
    • Giá thuê: 168Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 37 Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18
    • Giá thuê: 382Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng A
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 9 - 11 Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 4 - 6 - 9 - 13 - 20 - 40
    • Giá thuê: 360Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 18/07/2023
    • 1Bis Phạm Ngọc Thạch - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 2 - 5 – 9 – 10 – 16 – 20
    • Giá thuê: 237Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 10/04/2023
    • 57 Hồ Tùng Mậu - Quận 1
    • Số chỗ ngồi:
    • Giá thuê: 233Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 01/02/2023
    • 76 Lê Lai - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: Full
    • Giá thuê: 297Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 01/02/2023
    • 3C Tôn Đức Thắng - Quận 1
    • Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30
    • Giá thuê: 225Usd / Chỗ ngồi / Tháng
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 01/02/2023
    • Những lợi ích của văn phòng trọn gói Quận 1?

     Văn phòng trọn gói Quận 1 sở hữu những tiện ích và lợi thế riêng biệt mà các khu vực khác không thể có được. Trụ sở doanh nghiệp của bạn tọa lạc ngay khu vực trung tâm tài chính bậc nhất cả nước, doanh nghiệp nhanh chóng bắt tay ngay vào hoạt đông kinh doanh mà không mất thời gian đầu tư thiết lập ban đầu: Thời gian thuê linh hoạt, tối ưu chi phí vận hành, không gian văn phòng được thiết kế năng động với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, môi trường làm việc đa quốc gia và tăng tính kết nối.

     Văn phòng trọn gói Quận 1 sở hữu những tiện ích và lợi thế riêng biệt mà các khu vực khác không thể có được. Trụ sở doanh nghiệp của bạn tọa lạc ngay khu vực trung tâm tài chính bậc nhất cả nước, doanh nghiệp nhanh chóng bắt tay ngay vào hoạt đông kinh doanh mà không mất thời gian đầu tư thiết lập ban đầu: Thời gian thuê linh hoạt, tối ưu chi phí vận hành, không gian văn phòng được thiết kế năng động với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, môi trường làm việc đa quốc gia và tăng tính kết nối.

    • Tìm thuê văn phòng trọn gói quận 1 cùng Saigon Office?

     Là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư chuyên cung cấp dịch vụ văn phòng trọn gói tại Quận 1. Với năng lực đã được kiểm chứng và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm giúp nhiều khách hàng tìm được không gian văn phòng phù hợp nhu cầu và đạt được những điệu kiện thuê tốt nhất.

     Sử dụng dịch vụ tìm thuê văn phòng trọn gói của Saigon Office sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian với bảng báo giá minh bạch, thông tin tổng thể thị trường và các khuyến nghị tốt nhất để quý khách hàng so sánh, lựa chọn.

     Là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư chuyên cung cấp dịch vụ văn phòng trọn gói tại Quận 1. Với năng lực đã được kiểm chứng và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm giúp nhiều khách hàng tìm được không gian văn phòng phù hợp nhu cầu và đạt được những điệu kiện thuê tốt nhất.

     Sử dụng dịch vụ tìm thuê văn phòng trọn gói của Saigon Office sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian với bảng báo giá minh bạch, thông tin tổng thể thị trường và các khuyến nghị tốt nhất để quý khách hàng so sánh, lựa chọn.

    • Tại sao bạn nên chọn thuê văn phòng trọn gói Quận 1 ?

     • Không gian làm việc phù hợp với doanh nghiệp của bạn với phòng làm việc riêng và khu vực làm việc chung, sử dụng phòng họp khi có nhu cầu, khu vực tiếp khách hàng và đối tác thật sang trọng...
     • Dịch vụ văn phòng trọn gói Quận 1 sẽ đơn giản hóa mọi thứ cho doanh nghiệp của bạn và không mất chi phí đầu tư cơ bản, mua sắm trang thiết bị văn phòng, loại bỏ những gánh nặng quản lý vận hành văn phòng.
     • Bạn hãy yên tâm bắt tay ngay vào thiết lập công việc hoạt động kinh doanh và dành thời gian cho công việc hàng ngày của mình, các dịch vụ trong văn phòng đã có đội ngũ nhân viên của chúng tôi trợ giúp.
     • Không gian làm việc phù hợp với doanh nghiệp của bạn với phòng làm việc riêng và khu vực làm việc chung, sử dụng phòng họp khi có nhu cầu, khu vực tiếp khách hàng và đối tác thật sang trọng...
     • Dịch vụ văn phòng trọn gói Quận 1 sẽ đơn giản hóa mọi thứ cho doanh nghiệp của bạn và không mất chi phí đầu tư cơ bản, mua sắm trang thiết bị văn phòng, loại bỏ những gánh nặng quản lý vận hành văn phòng.
     • Bạn hãy yên tâm bắt tay ngay vào thiết lập công việc hoạt động kinh doanh và dành thời gian cho công việc hàng ngày của mình, các dịch vụ trong văn phòng đã có đội ngũ nhân viên của chúng tôi trợ giúp.
    • Dịch vụ văn phòng trọn gói Quận 1 ở tòa nhà nào được nhiều khách thuê quan tâm nhiều nhất?

     Dịch vụ văn phòng trọn gói Quận 1 được nhiều khách thuê ưu tiên lựa chọn là: 

     Dịch vụ văn phòng trọn gói Quận 1 được nhiều khách thuê ưu tiên lựa chọn là: 

    • Tôi đang có nhu cầu cần thuê văn phòng trọn gói Quận 1 thì liên hệ ai?

     Quý khách hàng hãy liên hệ với nhân viên tư vấn của Saigon Office để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, tư vấn và giới thiệu khách thuê văn phòng trọn gói Quận 1 trong những tòa nhà Văn phòng hạng A, hạng B và hạng C với chính sách giá cho thuê tốt nhất...

     • Hotline/Zalo: 090141 3388 - 0908 600 359
     • Email: info@saigonoffice.com.vn

     Quý khách hàng hãy liên hệ với nhân viên tư vấn của Saigon Office để được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, tư vấn và giới thiệu khách thuê văn phòng trọn gói Quận 1 trong những tòa nhà Văn phòng hạng A, hạng B và hạng C với chính sách giá cho thuê tốt nhất...

     • Hotline/Zalo: 090141 3388 - 0908 600 359
     • Email: info@saigonoffice.com.vn
    • Tại sao tôi nên thuê văn phòng trọn gói quận 1 qua Saigon Office?

     Khi thuê văn phòng trọn gói quận 1 qua Saigon Office, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

     • Được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí chi phí tư vấn cho tới khi bạn tìm thuê được văn phòng trọn gói ưng ý và hoàn tất thủ tục thuê với chủ đầu tư.
     • Giá thuê văn phòng là giá trực tiếp từ chủ đầu tư. Do Saigon Office là công ty bất động sản có nhiều năm hoạt động trong thị trường cho thuê văn phòng trọn gói quận 1 nên là đối tác lâu năm của nhiều chủ đầu tư, và thường được họ đưa ra nhiều ưu đãi hơn dành cho khách hàng mà Saigon Office giới thiệu.
     • Đội ngũ nhân viên tư vấn tâm huyết và nhiệt tình của Saigon Office sẽ nhanh chóng giúp bạn tìm được văn phòng trọn gói ưng ý, tiết kiệm thời gian cho bạn.

     Khi thuê văn phòng trọn gói quận 1 qua Saigon Office, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

     • Được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí chi phí tư vấn cho tới khi bạn tìm thuê được văn phòng trọn gói ưng ý và hoàn tất thủ tục thuê với chủ đầu tư.
     • Giá thuê văn phòng là giá trực tiếp từ chủ đầu tư. Do Saigon Office là công ty bất động sản có nhiều năm hoạt động trong thị trường cho thuê văn phòng trọn gói quận 1 nên là đối tác lâu năm của nhiều chủ đầu tư, và thường được họ đưa ra nhiều ưu đãi hơn dành cho khách hàng mà Saigon Office giới thiệu.
     • Đội ngũ nhân viên tư vấn tâm huyết và nhiệt tình của Saigon Office sẽ nhanh chóng giúp bạn tìm được văn phòng trọn gói ưng ý, tiết kiệm thời gian cho bạn.
    • Tại sao Văn phòng trọn gói Quận 1 có giá thuê cao nhưng vẫn được nhiều doanh nghiệp quan tâm?

     Đây là lý do mà văn phòng của Văn phòng trọn gói Quận 1 được nhiều doanh nghiệp quan tâm:

     • Văn phòng được trang bị đầy đủ: Có sẵn đồ nội thất hiện đại và Internet tốc độ cao
     • Tính giá trọn gói: Trả một mức giá đơn giản cho mọi thứ liên quan tới không gian làm việc của bạn
     • Tăng quy mô: Dễ dàng bổ sung thêm bàn làm việc khi bạn có nhân viên mới
     • Văn phòng tạm thời: Thiết lập dưới dạng văn phòng dự án và hủy kế hoạch thuê dễ dàng bằng cách thông báo trước một tháng

     Đây là lý do mà văn phòng của Văn phòng trọn gói Quận 1 được nhiều doanh nghiệp quan tâm:

     • Văn phòng được trang bị đầy đủ: Có sẵn đồ nội thất hiện đại và Internet tốc độ cao
     • Tính giá trọn gói: Trả một mức giá đơn giản cho mọi thứ liên quan tới không gian làm việc của bạn
     • Tăng quy mô: Dễ dàng bổ sung thêm bàn làm việc khi bạn có nhân viên mới
     • Văn phòng tạm thời: Thiết lập dưới dạng văn phòng dự án và hủy kế hoạch thuê dễ dàng bằng cách thông báo trước một tháng
    • Thời gian thuê văn phòng trọn gói quận 1 tối thiểu là bao nhiêu?

     Thông thường các văn phòng trống có thời gian thuê tối thiểu là 6 - 12 - 24 tháng với thời gian linh hoạt.

     Thông thường các văn phòng trống có thời gian thuê tối thiểu là 6 - 12 - 24 tháng với thời gian linh hoạt.

    MỤC QUẢNG CÁO

    TOP