0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Mặt bằng kinh doanh Quận 7

    • 2 Bertrand Russell - Quận 7
    • Diện tích:
     150 - 250 - 300 - 500 - 700 - 2.114m2
    • Giá thuê: 28++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 27/11/2023
    • 1060 Nguyễn Văn Linh - Quận 7
    • Diện tích:
     304m2
    • Giá thuê: 30++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 27/11/2023
    • 69 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     200 - 250 - 300 - 500 - 700 - 2.114m2
    • Giá thuê: 28++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 10/11/2023
    • 8 Tân Trào - Quận 7
    • Diện tích:
     128 - 132 - 160 - 173 - 591m2
    • Giá thuê: 34++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 08/11/2023
    • 67 Hoàng Văn Thái - Quận 7
    • Diện tích:
     69 - 84 - 93 - 100 - 243 - 647 - 729 - 1011m2
    • Giá thuê: 40++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày: 19/09/2023
    • 210 - Quận 7
    • Diện tích:
     265 - 430m2
    • Giá thuê: 11++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày: 18/05/2023
    • 15 Nguyễn Lương Bằng - Quận 7
    • Diện tích:
     15 - 52 - 58 - 61 - 77 - 98m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)

    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày: 10/05/2023

    FAQ

    Shorts

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP