0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Văn phòng cho thuê

    • 59 Nguyễn Hữu Cầu - Quận 1
    • Diện tích:
     135 - 210 - 230m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 06/11/2023
    • 13-15 Trần Khắc Chân - Quận 1
    • Diện tích:
     145m2
    • Giá thuê: 20++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/10/2023
    • 345/134 Trần Hưng Đạo - Quận 1
    • Diện tích:
     30 - 50 - 100 - 200 - 300 - 400m2
    • Giá thuê: 13++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/10/2023
    • 27-29 Phó Đức Chính - Quận 1
    • Diện tích:
     15 - 45 - 90 - 100m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/10/2023
    • 290 Hai Bà Trưng - Quận 1
    • Diện tích:
     100 - 145 - 290m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 15/11/2023
    • 25A Nguyễn Văn Nguyễn - Quận 1
    • Diện tích:
     Fullm2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/10/2023
    • 27K - Quận 1
    • Diện tích:
     45 - 65 - 110m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/10/2023
    • 16 Đặng Tất - Quận 1
    • Diện tích:
     30 - 50 - 70 - 122m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/10/2023
    • 66C Phó Đức Chính - Quận 1
    • Diện tích:
     65 - 120 - 175 - 230m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/10/2023
    • 207 Nguyễn Văn Thủ - Quận 1
    • Diện tích:
     Fullm2
    • Giá thuê: 15.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/10/2023
    • 55 Nguyễn Văn Giai - Quận 1
    • Diện tích:
     Fullm2
    • Giá thuê: 15.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : C
    • Được cập nhật ngày : 16/09/2023
    • 4 Phan Kế Bính - Quận 1
    • Diện tích:
     Fullm2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : C
    • Được cập nhật ngày : 22/11/2023
    • 442 Võ Văn Kiệt - Quận 1
    • Diện tích:
     400 - 600 - 890m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : C
    • Được cập nhật ngày : 16/09/2023
    • 6B Nguyễn Thành Ý - Quận 1
    • Diện tích:
     50 - 110m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 31/10/2023
    • 181-183-185 Trần Hưng Đạo - Quận 1
    • Diện tích:
     50 - 100 - 150 - 210m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 13/09/2023
    • 75 Hồ Hảo Hớn - Quận 1
    • Diện tích:
     60 - 120 - 240m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 13/09/2023
    • 57 Lê Thị Hồng Gấm - Quận 1
    • Diện tích:
     30 - 50 - 70 - 100 - 125m2
    • Giá thuê: 12.7++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 08/09/2023
    • 31-33 Ký Con - Quận 1
    • Diện tích:
     25 - 40 - 55 - 100m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 07/09/2023
    • 52 Đông Du - Quận 1
    • Diện tích:
     100 - 115 - 160m2
    • Giá thuê: 20++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 07/09/2023
    • 164 Nguyễn Công Trứ - Quận 1
    • Diện tích:
     30, 50, 70, 140m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 06/09/2023
    • 53-55-57 Phó Đức Chính - Quận 1
    • Diện tích:
     60 - 210 - 230 - 325 - 430m2
    • Giá thuê: 19.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 13/10/2023
    • 91A Cao Thắng - Quận 3
    • Diện tích:
     60 - 100 - 150 - 215m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 05/09/2023
    • 208 Cô Bắc - Quận 1
    • Diện tích:
     150 - 260 - 410 - 820m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 31/10/2023
    • 186B Nguyễn Văn Hưởng - Quận 2
    • Diện tích:
     80 - 150 - 193 - 291 - 315m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 19/10/2023
    • 30 Nguyễn Thị Diệu - Quận 3
    • Diện tích:
     120 - 220 - 440m2
    • Giá thuê: 19++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 25/10/2023
    • 20/3 Kỳ Đồng - Quận 3
    • Diện tích:
     95 - 150 - 180 - 200 - 230m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 28/09/2023
    • 59 Xa lộ Hà Nội - Quận 2
    • Diện tích:
     97 - 216m2
    • Giá thuê: 18.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 13/11/2023
    • 55 Hồ Hảo Hớn - Quận 1
    • Diện tích:
     70 - 100 - 110 - 160 - 200m2
    • Giá thuê: 16.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : C
    • Được cập nhật ngày : 13/11/2023
    • 11-13 Đường Số 11 - Quận 2
    • Diện tích:
     50 - 90 - 120 - 130 - 150m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 24/08/2023
    • Những chi phí cần lưu ý khi thuê văn phòng

     Khi xem xét thuê văn phòng, giá thuê không phải là điểm lưu ý quan trọng và duy nhất. Ngoài giá thuê, việc xác định ngân sách dự kiến kèm các chi phí liên quan là vô cùng quan trọng. Các yếu tố liên quan đến giá thuê cũng cần được xem xét kỹ lưỡng:

     • Giá thuê
     • Phí dịch vụ
     • Phí gửi xe máy, ô tô
     • Phí điện, điện lạnh tiêu thụ trong văn phòng
     • Phí ngoài giờ ( nếu doanh nghiệp thường xuyên làm ngoài giờ )
     • Phí thiết kế, thi công…

     Khi xem xét thuê văn phòng, giá thuê không phải là điểm lưu ý quan trọng và duy nhất. Ngoài giá thuê, việc xác định ngân sách dự kiến kèm các chi phí liên quan là vô cùng quan trọng. Các yếu tố liên quan đến giá thuê cũng cần được xem xét kỹ lưỡng:

     • Giá thuê
     • Phí dịch vụ
     • Phí gửi xe máy, ô tô
     • Phí điện, điện lạnh tiêu thụ trong văn phòng
     • Phí ngoài giờ ( nếu doanh nghiệp thường xuyên làm ngoài giờ )
     • Phí thiết kế, thi công…
    • Saigon Office tư vấn cho thuê các loại văn phòng nào?

     Với hệ thống hơn 2000 tòa nhà được cập nhật diện tích trống và giá thuê thường xuyên, chúng tôi luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng thuê đa dạng các loại diện tích, khu vực và được phân làm các loại văn phòng như sau:

     • Văn phòng hạng A
     • Văn phòng hạng B
     • Văn phòng hạng C
     • Văn phòng giá rẻ
     • Văn phòng trọn gói
     • Văn phòng ảo
     • Co-working Space (Văn phòng chia sẻ)

     Với hệ thống hơn 2000 tòa nhà được cập nhật diện tích trống và giá thuê thường xuyên, chúng tôi luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng thuê đa dạng các loại diện tích, khu vực và được phân làm các loại văn phòng như sau:

     • Văn phòng hạng A
     • Văn phòng hạng B
     • Văn phòng hạng C
     • Văn phòng giá rẻ
     • Văn phòng trọn gói
     • Văn phòng ảo
     • Co-working Space (Văn phòng chia sẻ)
    • Giá thuê văn phòng tại Saigon Office có gì khác biệt so với thị trường?

     Thành lập từ năm 2012, trải qua hơn 10 năm hoạt động Saigon Office đã trở thành đại lý cho hơn 2000 tòa nhà tại khu vực. Chúng tôi luôn cập nhật giá thuê trực tiếp từ chủ đầu tư, cam kết mức giá tốt nhất thị trường. Ngoài ra, chúng tôi tư vấn hỗ trợ khách hàng hoàn toàn miễn phí trong suốt quá trình tìm kiếm văn phòng

     Thành lập từ năm 2012, trải qua hơn 10 năm hoạt động Saigon Office đã trở thành đại lý cho hơn 2000 tòa nhà tại khu vực. Chúng tôi luôn cập nhật giá thuê trực tiếp từ chủ đầu tư, cam kết mức giá tốt nhất thị trường. Ngoài ra, chúng tôi tư vấn hỗ trợ khách hàng hoàn toàn miễn phí trong suốt quá trình tìm kiếm văn phòng

    • Những thông tin cần lưu ý khi tìm thuê văn phòng

     Địa điểm đặt văn phòng

     Tùy thuộc vào nhu cầu và lĩnh vực kinh doanh khác nhau, vị trí lý tưởng để đặt văn phòng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: kết nối giao thông, quy mô doanh nghiệp và đặc biệt là cân đối chi phí phù hợp

     Diện tích thuê (Gross/Net)

     Thông thường khi các tòa nhà chào giá cho thuê theo diện tích "Gross" hoặc "Net"

     • Diện tích Net : Là diện tích sử dụng riêng của bên thuê, không bao gồm diện tích sử dụng chung như hành lang, khu vệ sinh, thang máy, cầu thang bộ... Doanh nghiệp thuê bao nhiêu thì thanh toán bấy nhiêu trên tổng diện tích thuê thực tế.
     • Diện tích Gross : Là diện tích được tính thêm cả tỷ lệ phần trăm của phần diện tích công cộng trong tòa nhà như hành lang, khu vệ sinh... cộng với diện tích mét vuông thực tế mà doanh nghiệp thuê.

     Vì vậy, để xác định diện tích cần thuê doanh nghiệp cần dựa trên số lượng nhân viên, kế hoạch phát triển và dựa trên diện tích "Net". Thông thường diện tích trung bình cho không gian làm việc trên thực tế tối thiểu trung bình theo qui định của từng tòa nhà tại quận 1 và các quận trung tâm Tp. HCM là:

     • Tòa nhà Hạng C : khoảng 4m2/nhân viên (Tính trên diện tích Net)
     • Tòa nhà Hạng B : khoảng 7m2/nhân viên (Tính trên diện tích Net)
     • Tòa nhà Hạng A : khoảng 9m2/nhân viên (Tính trên diện tích Net)

     Giá thuê ++ 

     Là bao gồm Tiền thuê + Phí quản lý + thuế VAT

     • Tiền thuê : là chí phí doanh nghiệp phải trả tính trên m2 và phụ thuộc vào vị trí, tòa nhà mới hay cũ, tiêu chuẩn tòa nhà mà có mức giá chào thuê như sau:

     Giá thuê văn phòng hạng A từ 35 - 55 (usd/m2/tháng)

     Giá thuê văn phòng hạng B từ 25 - 34 (usd/m2/tháng)

     Giá thuê văn phòng hạng C từ 15 - 24 (usd/m2/tháng)

     • Phí quản lý: Tùy phân hạng tòa nhà và phí quản lý đã gồm điện máy lạnh trong giờ làm việc hành chính hay chưa thì mức phí quản lý có thể dao đồng từ 2.5 - 8 usd/m2/tháng. Nhưng thông thường phí quản lý sẽ bao gồm những dịch vụ sau ( chi phí sử dụng máy lạnh trung tâm trong giờ làm việc hành chính, chi phí quản lý và vận hành tòa nhà, làm vệ sinh khu vực sử dụng chung, thu gom rác sinh hoạt/văn phòng, dịch vụ vệ sinh khu vực WC, diệt côn trùng, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc thuộc hệ thộng kỹ thuật của tòa nhà, tổng vệ sinh mặt ngoài tòa nhà, điện chiếu sáng khu vực chung va bãi đâu xe, nước sinh hoạt)
     • Tiền thuế VAT : 10%

     Ngoài những chí phí cơ bản trên, bên thuê còn phải thanh toán các khoan chi phí khác như phí gửi xe máy, xe ô tô, chi phí làm việc ngoài giờ (phí này tùy thuộc vào chính sách của mỗi tòa nhà có tính hoặc miễn phí).

     Địa điểm đặt văn phòng

     Tùy thuộc vào nhu cầu và lĩnh vực kinh doanh khác nhau, vị trí lý tưởng để đặt văn phòng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: kết nối giao thông, quy mô doanh nghiệp và đặc biệt là cân đối chi phí phù hợp

     Diện tích thuê (Gross/Net)

     Thông thường khi các tòa nhà chào giá cho thuê theo diện tích "Gross" hoặc "Net"

     • Diện tích Net : Là diện tích sử dụng riêng của bên thuê, không bao gồm diện tích sử dụng chung như hành lang, khu vệ sinh, thang máy, cầu thang bộ... Doanh nghiệp thuê bao nhiêu thì thanh toán bấy nhiêu trên tổng diện tích thuê thực tế.
     • Diện tích Gross : Là diện tích được tính thêm cả tỷ lệ phần trăm của phần diện tích công cộng trong tòa nhà như hành lang, khu vệ sinh... cộng với diện tích mét vuông thực tế mà doanh nghiệp thuê.

     Vì vậy, để xác định diện tích cần thuê doanh nghiệp cần dựa trên số lượng nhân viên, kế hoạch phát triển và dựa trên diện tích "Net". Thông thường diện tích trung bình cho không gian làm việc trên thực tế tối thiểu trung bình theo qui định của từng tòa nhà tại quận 1 và các quận trung tâm Tp. HCM là:

     • Tòa nhà Hạng C : khoảng 4m2/nhân viên (Tính trên diện tích Net)
     • Tòa nhà Hạng B : khoảng 7m2/nhân viên (Tính trên diện tích Net)
     • Tòa nhà Hạng A : khoảng 9m2/nhân viên (Tính trên diện tích Net)

     Giá thuê ++ 

     Là bao gồm Tiền thuê + Phí quản lý + thuế VAT

     • Tiền thuê : là chí phí doanh nghiệp phải trả tính trên m2 và phụ thuộc vào vị trí, tòa nhà mới hay cũ, tiêu chuẩn tòa nhà mà có mức giá chào thuê như sau:

     Giá thuê văn phòng hạng A từ 35 - 55 (usd/m2/tháng)

     Giá thuê văn phòng hạng B từ 25 - 34 (usd/m2/tháng)

     Giá thuê văn phòng hạng C từ 15 - 24 (usd/m2/tháng)

     • Phí quản lý: Tùy phân hạng tòa nhà và phí quản lý đã gồm điện máy lạnh trong giờ làm việc hành chính hay chưa thì mức phí quản lý có thể dao đồng từ 2.5 - 8 usd/m2/tháng. Nhưng thông thường phí quản lý sẽ bao gồm những dịch vụ sau ( chi phí sử dụng máy lạnh trung tâm trong giờ làm việc hành chính, chi phí quản lý và vận hành tòa nhà, làm vệ sinh khu vực sử dụng chung, thu gom rác sinh hoạt/văn phòng, dịch vụ vệ sinh khu vực WC, diệt côn trùng, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc thuộc hệ thộng kỹ thuật của tòa nhà, tổng vệ sinh mặt ngoài tòa nhà, điện chiếu sáng khu vực chung va bãi đâu xe, nước sinh hoạt)
     • Tiền thuế VAT : 10%

     Ngoài những chí phí cơ bản trên, bên thuê còn phải thanh toán các khoan chi phí khác như phí gửi xe máy, xe ô tô, chi phí làm việc ngoài giờ (phí này tùy thuộc vào chính sách của mỗi tòa nhà có tính hoặc miễn phí).

    • Tại sao Saigon Office luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn khi tìm Văn phòng tại TP. HCM?

     UY TÍN CỦA SAIGON OFFICE

     • Saigonoffice.com.vn là đơn vị tư vấn tìm thuê văn phòng hoàn toàn miễn phí, được nhiều khách hàng đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt nhất hiện nay tại TP. HCM.

     • Thông tin cung cấp chính xác, giá thuê tốt nhất chủ đầu tư đưa ra.

     • Luôn không ngừng cập nhật các tin tức cho thuê văn phòng trên thị trường để đảm bảo đem đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng (tòa nhà văn phòng hạng A, hạng B, hạng C, văn phòng trọn gói… ).

     • Đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng qua từng giai đoạn thuê văn phòng, hỗ trợ trên mọi phương diện liên quan, đảm bảo đem đến sự thuận lợi, hiệu quả và hài lòng.

     Chúng tôi cam kết
     Am hiểu thị trường - Tư vấn chuyên nghiệp - thông tin chính xác - Giá thuê tốt nhất

     UY TÍN CỦA SAIGON OFFICE

     • Saigonoffice.com.vn là đơn vị tư vấn tìm thuê văn phòng hoàn toàn miễn phí, được nhiều khách hàng đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt nhất hiện nay tại TP. HCM.

     • Thông tin cung cấp chính xác, giá thuê tốt nhất chủ đầu tư đưa ra.

     • Luôn không ngừng cập nhật các tin tức cho thuê văn phòng trên thị trường để đảm bảo đem đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng (tòa nhà văn phòng hạng A, hạng B, hạng C, văn phòng trọn gói… ).

     • Đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng qua từng giai đoạn thuê văn phòng, hỗ trợ trên mọi phương diện liên quan, đảm bảo đem đến sự thuận lợi, hiệu quả và hài lòng.

     Chúng tôi cam kết
     Am hiểu thị trường - Tư vấn chuyên nghiệp - thông tin chính xác - Giá thuê tốt nhất

    Shorts

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP