0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Văn phòng cho thuê Quận 2

    • 10 Nguyễn Đăng Giai - Quận 2
    • Diện tích:
     220 - 440m2
    • Giá thuê: 20++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 19/07/2024
    • 24 Đường D7 - Quận 2
    • Diện tích:
     50 - 60 - 65 - 86m2
    • Giá thuê: 12++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 17/07/2024
    • 170 Nguyễn Văn Hưởng - Quận 2
    • Diện tích:
     351 - 578m2
    • Giá thuê: 18++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 17/07/2024
    • 23 Đường số 53 - Quận 2
    • Diện tích:
     520m2
    • Giá thuê: 7.6++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng :
    • Được cập nhật ngày : 17/07/2024
    • 173 Trần Não - Quận 2
    • Diện tích:
     130 - 267 - 334m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 102 Nguyễn Văn Hưởng - Quận 2
    • Diện tích:
     60 - 70 - 140m2
    • Giá thuê: 24++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 16/07/2024
    • 10 Trần Bạch Đằng - Quận 2
    • Diện tích:
     200 - 300 - 600 - 1000 - 1600 - 1800 - 2300m2
    • Giá thuê: 46++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A+
    • Được cập nhật ngày : 15/07/2024
    • Lô 1.13 Khu đô thị Thủ Thiêm - Quận 2
    • Diện tích:
     320 - 400 - 600 - 810 - 1178 - 1200 - 1600m2
    • Giá thuê: 44++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng A
    • Được cập nhật ngày : 15/07/2024
    • 39 Lê Hiến Mai - Quận 2
    • Diện tích:
     171 - 225 - 263 - 524m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 11/07/2024
    • 41 Xuân Thủy - Quận 2
    • Diện tích:
     60 - 100 - 160 - 360m2
    • Giá thuê: 13++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 10/07/2024
    • 628C Xa lộ Hà Nội - Quận 2
    • Diện tích:
     57 - 65 - 97 - 118 - 181 - 300 - 645m2
    • Giá thuê: 19++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 628C Xa lộ Hà Nội - Quận 2
    • Diện tích:
     400 - 500 - 700 - 900 - 2000m2
    • Giá thuê: 26++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 21 Võ Trường Toản - Quận 2
    • Diện tích:
     98 - 137m2
    • Giá thuê: 28++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 8 - 10 Mai Chí Thọ - Quận 2
    • Diện tích:
     242 - 554 - 726 - 968 - 1.600m2
    • Giá thuê: 32++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 01 Xa lộ Hà Nội - Quận 2
    • Diện tích:
     105 - 112 - 217 - 386m2
    • Giá thuê: 22++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 26/06/2024
    • 59 Xa lộ Hà Nội - Quận 2
    • Diện tích:
     116 - 306m2
    • Giá thuê: 18.7++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 17/06/2024
    • 25 Đường Số 3 - Quận 2
    • Diện tích:
     43 - 73 - 120m2
    • Giá thuê: 12.3++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 13/06/2024
    • 215 Nguyễn Văn Hưởng - Quận 2
    • Diện tích:
     72m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 03/06/2024
    • 151 Trần Não - Quận 2
    • Diện tích:
     30 - 35 - 55m2
    • Giá thuê: 14++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 23/05/2024
    • 628A Xa lộ Hà Nội - Quận 2
    • Diện tích:
     40 - 68 - 200 - 500 - 1000 - 2095m2
    • Giá thuê: 23.5++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng B
    • Được cập nhật ngày : 21/05/2024
    • 470 Đồng Văn Cống - Quận 2
    • Diện tích:
     200 - 250 - 557m2
    • Giá thuê: 16++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 18/05/2024
    • 40A Quốc Hương - Quận 2
    • Diện tích:
     167 - 200 - 367 - 720m2
    • Giá thuê: 19++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 16/05/2024
    • 09 Trần Não - Quận 2
    • Diện tích:
     80 - 120 - 200 - 342m2
    • Giá thuê: 20++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà Hạng C
    • Được cập nhật ngày : 06/05/2024
    • 74 Lương Định Của - Quận 2
    • Diện tích:
     63 - 83 - 125 - 200m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 02/05/2024
    • 65 Trần Não - Quận 2
    • Diện tích:
     127 - 134 - 254m2
    • Giá thuê: 11++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 10/04/2024
    • 70-72-74 Đường 37 - Quận 2
    • Diện tích:
     100 - 120 - 170 - 260m2
    • Giá thuê: 11++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 27/03/2024
    • 186B Nguyễn Văn Hưởng - Quận 2
    • Diện tích:
     60 - 150 - 193 - 291 - 315m2
    • Giá thuê: 17++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 19/03/2024
    • 218 Nguyễn Văn Hưởng - Quận 2
    • Diện tích:
     130 - 200 - 340m2
    • Giá thuê: 15++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 19/03/2024
    • 8 Đường 66 - Quận 2
    • Diện tích:
     67 - 95 - 185m2
    • Giá thuê: 10++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Văn phòng giá rẻ
    • Được cập nhật ngày : 01/03/2024
    • 24 Đường số 12 - Quận 2
    • Diện tích:
     210 - 260m2
    • Giá thuê: 14++ (usd/m2/tháng)
    • Xếp hạng : Tòa nhà hạng C
    • Được cập nhật ngày : 01/03/2024
    • Giá thuê văn phòng tại quận 2 dao động như thế nào?

     Giá thuê văn phòng tại quận 2 dao động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: vị trí, diện tích, hạng văn phòng, tiện ích...

     • Văn phòng hạng A: Giá thuê từ 30 - 46 USD/m2/tháng.
     • Văn phòng hạng B: Giá thuê từ 13 - 38 USD/m2/tháng.
     • Văn phòng hạng C: Giá thuê từ 11 - 25 USD/m2/tháng.
     • Văn phòng giá rẻ: Giá thuê từ 10 - 12 USD/m2/tháng.

     Giá thuê văn phòng tại quận 2 dao động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: vị trí, diện tích, hạng văn phòng, tiện ích...

     • Văn phòng hạng A: Giá thuê từ 30 - 46 USD/m2/tháng.
     • Văn phòng hạng B: Giá thuê từ 13 - 38 USD/m2/tháng.
     • Văn phòng hạng C: Giá thuê từ 11 - 25 USD/m2/tháng.
     • Văn phòng giá rẻ: Giá thuê từ 10 - 12 USD/m2/tháng.

    • Văn phòng cho thuê hạng A tại Quận 2

     • Tòa nhà văn phòng cho thuê hạng A tại Quận 2 gồm có: The Hallmark, The Mett, The Metropole,..
     • Tòa nhà văn phòng cho thuê hạng A tại Quận 2 gồm có: The Hallmark, The Mett, The Metropole,..
    • Văn phòng cho thuê hạng B tại Quận 2

     • Tòa nhà văn phòng cho thuê Hạng B tại Quận 2 gồm có: Pearl Center, Sofic Tower, Oxygen The Vista, Amanaki Thảo Điền, The Sun Avenue, WORC@Q2,..
     • Tòa nhà văn phòng cho thuê Hạng B tại Quận 2 gồm có: Pearl Center, Sofic Tower, Oxygen The Vista, Amanaki Thảo Điền, The Sun Avenue, WORC@Q2,..
    • Văn phòng cho thuê hạng C tại Quận 2

     • Tòa nhà văn phòng cho thuê hạng C tại Quận 2 gồm có: Lakeview Thủ Thiêm, The Galleria Connection, Cantavil, River Gardern, The Central Thảo Điền, Galleria Metro 6, Rubicon, Senator, Blue Office, TCL,..
     • Tòa nhà văn phòng cho thuê hạng C tại Quận 2 gồm có: Lakeview Thủ Thiêm, The Galleria Connection, Cantavil, River Gardern, The Central Thảo Điền, Galleria Metro 6, Rubicon, Senator, Blue Office, TCL,..
    • Các tuyến đường tập trung văn phòng cho thuê tại quận 2

     Tòa nhà văn phòng cho thuê trên các tuyến đường chính tại Quận 2 gồm có: 

     • Tòa nhà trên đường Xa lộ Hà Nội: The Galleria Metro 6, Oxygen The Vista, Cantavil, Rubicon Thảo Điền, LUMIÈRE riverside,...
     • Tòa nhà trên đường Trần Bạch Đằng: The HallMark, The Mett,..
     • Tòa nhà trên đường Trần Não: Tòa nhà Hưng Gia Anh, Blue Office, Thiên Đăng, The Galleria Connection, Green Pax,..
     • Tòa nhà trên đường Quốc Hương: TSA Quốc Hương B, The Central Thảo Điền, Pearl Central Thảo Điền,..

      

     Tòa nhà văn phòng cho thuê trên các tuyến đường chính tại Quận 2 gồm có: 

     • Tòa nhà trên đường Xa lộ Hà Nội: The Galleria Metro 6, Oxygen The Vista, Cantavil, Rubicon Thảo Điền, LUMIÈRE riverside,...
     • Tòa nhà trên đường Trần Bạch Đằng: The HallMark, The Mett,..
     • Tòa nhà trên đường Trần Não: Tòa nhà Hưng Gia Anh, Blue Office, Thiên Đăng, The Galleria Connection, Green Pax,..
     • Tòa nhà trên đường Quốc Hương: TSA Quốc Hương B, The Central Thảo Điền, Pearl Central Thảo Điền,..

      

    • Những khu vực nào tập trung nhiều văn phòng cho thuê tại quận 2?

     • Khu Thảo Điền: Nơi đây tập trung nhiều văn phòng hạng A, B với giá thuê cao, phù hợp với các doanh nghiệp lớn.
     • Khu An Khánh, An Phú: Nơi đây tập trung nhiều văn phòng hạng B, C với giá thuê hợp lý, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
     • Khu Thủ Thiêm: Nơi đây đang phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án văn phòng cao cấp sắp hoàn thành, hứa hẹn sẽ trở thành khu vực tập trung nhiều văn phòng cho thuê trong tương lai.
     • Khu Thảo Điền: Nơi đây tập trung nhiều văn phòng hạng A, B với giá thuê cao, phù hợp với các doanh nghiệp lớn.
     • Khu An Khánh, An Phú: Nơi đây tập trung nhiều văn phòng hạng B, C với giá thuê hợp lý, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
     • Khu Thủ Thiêm: Nơi đây đang phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án văn phòng cao cấp sắp hoàn thành, hứa hẹn sẽ trở thành khu vực tập trung nhiều văn phòng cho thuê trong tương lai.
    Shorts

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP