0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Lessor là gì? Vai trò của bên cho thuê như thế nào?

    Thứ tư, 04:57 Ngày 28/04/2021

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Lessor

    LESSOR LÀ GÌ?

    Lessor là người tham gia hợp đồng thuê sở hữu tài sản và cung cấp tài sản đó như một đối tượng cho thuê để bên thuê sở hữu tạm thời. 

    Ví dụ, trong bất động sản cho thuê, lessor là bên cho thuê và lessee là bên thuê. Bên cho thuê có thể là chủ sở hữu tài sản hoặc một đại lý được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu. Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các công ty cho thuê thường đóng vai trò là bên cho thuê (lessor). 

    Xem thêm:

    THUẬT NGỮ 

    Bên cho thuê có thể là pháp nhân và cá nhân. Tuy nhiên, thuật ngữ “leasing company” đôi khi được sử dụng như một từ đồng nghĩa với thuật ngữ “lessor”.

    The Seller và the lessor có thể là một và cùng một người.

    VAI TRÒ CỦA LESSOR

    Quá trình tương tác của lessor với các bên tham gia khác của Hợp đồng cho thuê như sau:

    1. Bên thuê (lessee) chọn người bán (seller) có tài sản họ cần
    2. Bên cho thuê (lessor) chuyển tài sản cho Bên thuê để sử dụng tạm thời với một khoản thanh toán đã thoả thuận. 
    3. Sau khi hoàn thành hợp đồng, tùy theo điều kiện của hợp đồng, tài sản sẽ được trả lại cho Bên cho thuê.

    Trong toàn bộ thời gian của Hợp đồng cho thuê, tài sản thuộc quyền sở hữu của Bên cho thuê. 

    Trong trường hợp không hoàn trả các khoản thanh toán tiền thuê theo tiến độ quy định trong hợp đồng, Bên cho thuê có quyền miễn tài sản cho Bên thuê.

    Trong trường hợp Bên thuê phá sản, Bên cho thuê có quyền ưu tiên được thanh toán.

    Trong trường hợp thực hiện một dự án có giá cao, bên cho thuê có thể tham gia vào giao dịch các nguồn tài sản tài chính bổ sung (thông qua ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, v.v.).

    Xem thêm:

    ĐẠI LÝ CHO THUÊ

    Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê chính thức (hay đại lý cho thuê) là một hình thức điển hình của bên cho thuê. 

    Đại lý là nhà cung cấp chính thức trực tiếp cho người tiêu dùng cuối hoặc thông qua công ty cho thuê. 

    Đại lý hợp tác với các nhà sản xuất theo thỏa thuận.

    Đối với công ty cho thuê, đại lý hoạt động như:

    • Nhà cung cấp được chứng nhận chính thức;
    • Đại lý cung cấp cho người tiêu dùng - khách hàng;
    • Đại lý bảo hiểm và người thanh lý 

    Đối với người tiêu dùng, nhà điều hành cho thuê chính thức hoạt động như:

    • Nhà cung cấp được chứng nhận chính thức;
    • Môi giới cho thuê (lựa chọn công ty cho thuê phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng, dựa trên nhu cầu và khả năng của khách hàng);
    • Cố vấn

    Xem thêm: 

    Nguồn: Wikipedia

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Giá thuê văn phòng Quận 1

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP