0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Tiêu chuẩn Xây dựng WELL

    Thứ sáu, 04:59 Ngày 16/04/2021

    WELL CERTIFIED

    WELL CERTIFIED LÀ GÌ?

    Tiêu chuẩn xây dựng WELL là một chứng nhận cho các tòa nhà và tổ chức mang lại không gian chu đáo và có chủ đích hơn nhằm nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của con người. 

    Được hỗ trợ bởi nghiên cứu khoa học mới nhất, WELL bao gồm các chiến lược nhằm mục đích nâng cao sức khỏe bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện cho các thiết kế, các giao thức, chính sách hoạt động và cam kết thúc đẩy văn hóa, sức khỏe. 

    Được xây dựng dựa trên nền tảng tiên phong của phiên bản đầu tiên của Tiêu chuẩn xây dựng WELL (WELL v1), WELL v2 thu hút kiến ​​thức chuyên môn từ hàng nghìn người dùng chứng nhận WELL, bác sĩ, chuyên gia y tế, chuyên gia sức khỏe cộng đồng và các nhà khoa học xây dựng trên khắp thế giới.

    Vào năm 2020, IWBI đã thành lập Hội đồng quản trị bao gồm các nhà lãnh đạo tư tưởng quan trọng trên toàn cầu, bác sĩ, chuyên gia y tế công cộng và giám đốc điều hành doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị IWBI được giao nhiệm vụ với mục đích kép là duy trì tính toàn vẹn của quá trình phát triển Tiêu chuẩn Xây dựng WELL và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thị trường ở quy mô toàn cầu. 

    Nhiệm vụ đầu tiên của Hội đồng quản trị là bỏ phiếu để xác nhận rằng WELL v2 đáp ứng các phương pháp hay nhất được xác định để phát triển tiêu chuẩn và mỗi tính năng của WELL đáp ứng bốn nguyên lý:

    Dựa trên bằng chứng. Mỗi tính năng của WELL được nhấn mạnh bởi bằng chứng có sẵn liên kết các chiến lược thiết kế, chính sách và môi trường đã xây dựng với các kết quả về sức khỏe và hạnh phúc. Các tính năng được chứng minh bởi một cơ sở bằng chứng đa dạng và chặt chẽ, bao gồm cả tài liệu được đánh giá ngang hàng; nghiên cứu học thuật; và các tiêu chuẩn thiết kế hàng đầu, luật, quy tắc và thực tiễn tốt nhất.

    Có thể kiểm chứng được. Tất cả các tính năng của WELL đều được bên thứ ba xác minh bởi GBCI thông qua tài liệu và / hoặc kiểm tra hiệu suất.

    Có thể thực hiện được. Tất cả các tính năng của WELL v2 đã được thử nghiệm thông qua thí điểm WELL v1 và / hoặc WELL v2 thể hiện sự chấp nhận và tiếp nhận của các dự án trên toàn thế giới.

    Trình bày cho đầu vào bên ngoài. Ở mọi bước, IWBI thu thập phản hồi từ một cộng đồng đa dạng gồm các học viên, chuyên gia về chủ đề, người dùng và các bên thứ ba khác để thông báo về sự phát triển và tiến hóa của WELL.

    CÁC NGUYÊN TẮC CỦA WELL V2

    Phiên bản mới nhất này của WELL đã tự chứng minh là một bộ tính năng có thể mở rộng và áp dụng trên toàn cầu, đáp ứng toàn diện và có thể thích ứng để phù hợp với bất kỳ môi trường hoặc tổ chức nào đang tìm cách nâng cao sức khỏe con người và thúc đẩy hạnh phúc cho tất cả mọi người.

    WELL v2 được thành lập dựa trên các nguyên tắc sau:

    • Bình đẳng: Nhằm mang lại lợi ích cho nhiều người, bao gồm và đặc biệt là các nhóm dân cư yếu thế hoặc dễ bị tổn thương.
    • Toàn cầu: Đề xuất các biện pháp can thiệp khả thi, có thể đạt được và phù hợp với nhiều ứng dụng trên toàn thế giới.
    • Dựa trên bằng chứng: Dựa trên một nhóm nghiên cứu đa dạng và nghiêm ngặt về các lĩnh vực khác nhau, được xác nhận bởi một nhóm hợp tác gồm các chuyên gia, bao gồm cả các cố vấn của IWBI.
    • Mạnh mẽ về mặt kỹ thuật: Xác định phương pháp hay nhất trong ngành và xác thực các chiến lược thông qua xác minh hiệu suất và quy trình xác minh nghiêm ngặt của bên thứ ba.
    • Tập trung vào khách hàng: Tài trợ cho sự thành công của người dùng WELL thông qua các dịch vụ huấn luyện chuyên dụng, tài nguyên năng động và một nền tảng trực quan để điều hướng hành trình.
    • Khả năng phục hồi: Bắt kịp với những tiến bộ trong nghiên cứu, khoa học, công nghệ và xã hội, liên tục cải tiến bằng cách tích hợp những phát hiện mới.

    Xem thêm: Thiết kế văn phòng xanh Biophilic Design

    KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ ĐIỂM ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA WELL

    Các tính năng có nhiều phạm vi áp dụng khác nhau cho các dự án WELL Core, tùy thuộc vào dân số và khu vực dự án có liên quan. Ví dụ, một số tính năng, chẳng hạn như ánh sáng ban ngày (L05) hoặc chỗ để xe đạp (V04), phải được đáp ứng trên toàn bộ tòa nhà. Các tính năng khác chỉ áp dụng cho không gian hoặc nhân sự dưới sự quan tâm của chủ dự án, chẳng hạn như cung cấp các quyền lợi chăm sóc sức khỏe (C06) hoặc chăm sóc trẻ em (C10).

    Các chỉ định khả năng áp dụng được định nghĩa như sau:

    • Toàn bộ Tòa nhà: Bao gồm tất cả các khu vực trong ranh giới dự án. Một số tính năng chỉ ra rằng các dự án có thể được hoàn thiện chi tiết bằng cách cung cấp ngân sách cho người thuê. 
    • Phạm vi của Nhà phát triển xây dựng: Bao gồm tất cả không gian không cho thuê và tất cả việc xây dựng trong không gian đã thuê mà nhóm dự án chịu trách nhiệm.
    • Không gian cho thuê: Tất cả các khu vực trong ranh giới dự án được cho thuê hoặc sở hữu, bao gồm cả các khu vực cho thuê hoặc để bán hiện chưa có người ở.
    • Không gian không cho thuê: Tất cả các khu vực trong ranh giới dự án không được coi là không gian cho thuê.
    • Nhân viên Quản lý Tòa nhà: Các cá nhân chịu trách nhiệm bảo trì và vận hành tòa nhà, bao gồm cả nhà thầu và nhà thầu phụ. Những công nhân làm việc ít hơn 30 giờ mỗi tháng trong tòa nhà (tức là không phải là người thường xuyên làm việc) không được coi là nhân viên quản lý tòa nhà.
    • Nhân viên trực tiếp: Nhân viên xây dựng dưới sự tuyển dụng trực tiếp của chủ dự án. Lưu ý: Nếu một dự án không có nhân viên trực tiếp tại chỗ (tức là tòa nhà hoàn toàn do nhân viên quản lý tòa nhà ký hợp đồng vận hành), thì dự án được phép tích điểm bằng cách đáp ứng các yêu cầu về tính năng cho tất cả hoặc một nhóm nhỏ nhân viên quản lý tòa nhà được xác định. Các dự án phải sử dụng một quần thể nhất quán duy nhất trên tất cả các tính năng, bao gồm cả các điều kiện tiên quyết (ví dụ: một dự án không có nhân viên trực tiếp có thể chỉ kiếm được điểm vì đáp ứng tối ưu hóa cho nhân viên quản lý tòa nhà của nó, nếu nó cũng đáp ứng tất cả các điều kiện tiên quyết cho cùng một nhóm người đó).

    Nguồn: Wellcertified

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Giá   Văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP