0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    QSAS | Qatar Sustainability Assessment System

    Thứ năm, 02:55 Ngày 24/03/2022

    Qatar Sustainability Assessment System

    QSAS LÀ GÌ?

    Qatar Sustainability Assessment System (QSAS)  là một hệ thống chứng nhận công trình xanh được phát triển cho Nhà nước Qatar. Mục tiêu chính của Hệ thống đánh giá tính bền vững QSAS là tạo ra một môi trường được xây dựng bền vững nhằm giảm thiểu tác động sinh thái đồng thời giải quyết các nhu cầu cụ thể của khu vực và môi trường.

    HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ

    QSAS bao gồm một loạt các danh mục và tiêu chí bền vững, mỗi danh mục và tiêu chí đều có tác động trực tiếp đến việc giảm thiểu căng thẳng môi trường. Mỗi danh mục đo lường một khía cạnh khác nhau về tác động môi trường của dự án. Các hạng mục xác định các tác động rộng này và giải quyết các cách thức mà một dự án có thể giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Các danh mục này sau đó được chia thành các tiêu chí cụ thể để đo lường và xác định các vấn đề riêng lẻ. Những vấn đề này bao gồm từ việc xem xét kỹ lưỡng việc tiêu thụ nước đến đánh giá chất lượng ánh sáng. Mỗi tiêu chí quy định một quy trình để đo lường các khía cạnh riêng lẻ của tác động môi trường và để ghi lại mức độ mà các yêu cầu đã được đáp ứng. Điểm số sau đó được trao cho mỗi tiêu chí dựa trên mức độ tuân thủ.

    8 HẠNG MỤC QSAS PHỔ BIẾN

    Kết nối đô thị (Urban Connectivity - UC)

    Hạng mục Kết nối đô thị bao gồm các yếu tố liên quan đến môi trường đô thị như phân vùng, mạng lưới giao thông và tải trọng. Các tải trọng đối với môi trường đô thị bao gồm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm.

    Khu vực (Site - S)

    Hạng mục Địa điểm bao gồm các yếu tố liên quan đến việc sử dụng đất như bảo tồn hoặc khắc phục hậu quả và lựa chọn địa điểm, quy hoạch và phát triển.

    Năng lượng (Energy - E)

    Danh mục Năng lượng bao gồm các yếu tố liên quan đến nhu cầu năng lượng của các tòa nhà, hiệu quả cung cấp năng lượng và việc sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch dẫn đến phát thải độc hại.

    Nước (Water - W)

    Hạng mục Nước bao gồm các yếu tố liên quan đến việc tiêu thụ nước và gánh nặng liên quan của nó đối với hệ thống cung cấp và xử lý của thành phố.

    Nguyên vật liệu (Materials - M)

    Danh mục Vật liệu bao gồm các yếu tố liên quan đến khai thác, chế biến, sản xuất, phân phối, sử dụng / tái sử dụng và thải bỏ vật liệu.

    Môi trường trong nhà (Indoor Environment - IR)

    Danh mục Môi trường trong nhà bao gồm các yếu tố liên quan đến chất lượng môi trường trong nhà như tiện nghi nhiệt, chất lượng không khí, chất lượng âm thanh và chất lượng ánh sáng.

    Giá trị văn hóa & kinh tế (Cultural & Economic Value)

    Danh mục Giá trị Kinh tế và Văn hóa bao gồm các yếu tố gắn liền với việc bảo tồn văn hóa và hỗ trợ nền kinh tế quốc dân.

    Quản lý & Điều hành (Management & Operations - MO)

    Hạng mục Quản lý và Vận hành bao gồm các yếu tố liên quan đến hoạt động và quản lý thiết kế tòa nhà.

    TÀI NGUYÊN

    QSAS bao gồm một số nguồn lực được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá hiệu suất bền vững cho các tòa nhà ở Qatar. Người dùng mục tiêu cho các tài nguyên là các nhà lập kế hoạch xây dựng, nhà phát triển, chủ sở hữu, nhà thiết kế, kỹ sư và nhà môi trường. Các nguồn lực chính sẵn có cho các thành viên QSAS bao gồm:

    • Chuẩn bị RFP: Hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị RFP và Tóm tắt dự án trong các giai đoạn phát triển trước khi thiết kế
    • Sổ tay Hướng dẫn Đánh giá: Phác thảo các phép đo, hồ sơ và điểm số cụ thể cho từng tiêu chí được đánh giá cho từng loại công trình.
    • Hướng dẫn thiết kế: Bao gồm các khuyến nghị được sử dụng làm hướng dẫn để hiện thực hóa các tòa nhà bền vững ở Qatar.
    • Sổ tay Đào tạo: Bao gồm các hướng dẫn và ví dụ chi tiết để hoàn thành từng tiêu chí.
    • Hướng dẫn sử dụng năng lượng: Ghi lại việc áp dụng và thực hiện tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng CEN / ISO và tất cả các tiêu chuẩn liên quan của nó cho tất cả các tòa nhà ở Qatar.
    • Bộ công cụ: Hệ thống tính toán được cung cấp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá hoạt động của một dự án theo hệ thống đánh giá. Bộ công cụ tính toán điểm cuối cùng của dự án và mức chứng nhận cho dự án bằng cách sử dụng từng điểm tiêu chí do người dùng nhập.
    • Máy tính: Các thước đo tiêu chuẩn được cung cấp cho nhiều tiêu chí để đánh giá hoạt động của dự án và tính điểm tiêu chí cuối cùng.
    • Hệ thống quản lý dự án (PMS): Công cụ trực tuyến được các nhóm dự án sử dụng để lập tài liệu, tải lên và xác nhận các dự án của họ trong hệ thống đánh giá

    LƯỢC ĐỒ QSAS

    QSAS đã được phát triển để xếp hạng các loại tòa nhà khác nhau cũng như các dự án trên quy mô Vùng lân cận cho từng giai đoạn tuổi thọ của tòa nhà. Các sơ đồ xây dựng có thể được đánh giá bằng QSAS bao gồm:

    • Thương mại
    • Lõi & Vỏ
    • Trường học
    • Khu dân cư
    • Nhà thờ Hồi giáo
    • Khách sạn
    • Công nghiệp nhẹ
    • Các môn thể thao
    • Các vùng lân cận

    Các giai đoạn có thể được đánh giá bằng QSAS bao gồm:

    • Thiết kế
    • Xây dựng
    • Hoạt động: Tòa nhà mới / đã sử dụng

    Các chương trình khác nhau sử dụng các danh mục và tiêu chí tương tự trên mỗi hệ thống để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng. Các phép đo, tính toán, mô phỏng, phạm vi tính điểm và trọng số thay đổi tương ứng cho từng loại công trình và giai đoạn dự án.

    CHỨNG NHẬN QSAS

    Mục tiêu của tất cả các tiêu chí QSAS và các phép đo liên quan của chúng là dựa trên hiệu suất và có thể định lượng được trên thang điểm từ -1 đến 3 (-1, 0, 1, 2, 3) hoặc 0 đến 3, tùy thuộc vào mức độ của tiêu chí va chạm. Mỗi danh mục và tiêu chí có một trọng số liên quan dựa trên tác động tương đối về môi trường, xã hội và kinh tế của nó. Sau khi điểm được chỉ định cho mỗi tiêu chí trong hệ thống đánh giá, các giá trị sẽ được nhân với trọng số và điểm tổng kết tích lũy được xác định.

    QSAS bao gồm sáu cấp độ chứng nhận để đo lường tác động của dự án. Một tòa nhà đạt được điểm tổng kết tích lũy dưới 0 sẽ không đáp ứng đường cơ sở và sẽ bị từ chối chứng nhận. Chỉ có thể đạt được chứng nhận khi điểm cuối cùng lớn hơn hoặc bằng 0, đạt xếp hạng 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6 sao. Điểm cao nhất mà một tòa nhà có thể đạt được là 3.0 và cấp chứng nhận cao nhất là 6 sao.

    Nguồn: Wikipedia

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP