0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Loại hình đơn vị là gì? 5 loại đơn vị sự nghiệp công lập

    Thứ sáu, 11:21 Ngày 02/04/2021

    LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ

    PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ

    Xét về pháp lý, đơn vị sự nghiệp công lập có thể chia thành 5 loại sau:

    • Đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
    • Đơn vị thuộc Tổng cục, Cục
    • Đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
    • Đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
    • Đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

    Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ bao gồm:

    Các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ (các đơn vị nghiên cứu chiến lược, chính sách về ngành, lĩnh vực; báo; tạp chí. Trung tâm thông tin hoặc tin học. Trường hoặc trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; học viện). Và các đơn vị sự nghiệp công lập trong danh sách ban hành kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

    Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là những đơn vị do các tổ chức. Hoặc cá nhân góp vốn thành lập như các trường dân lập, tư thục, bệnh viện tư nhân, phòng công chứng từ… Các đơn vị HCSN có đặc điểm chung là thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhất định theo quy định của nhà nước. Và hoạt động của các đơn vị này. Chủ yếu bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hoặc tự trang trải bằng nguồn thu sự nghiệp.

    Xem thêm:  Danh sách văn phòng công chứng tại TPHCM

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP