0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Văn phòng đại diện là gì? Chi nhánh công ty là gì?

    Thứ tư, 09:31 Ngày 28/04/2021

    KHÁI NIỆM VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

    Theo Khoản 2, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”.

    Xem thêm:  Quy trình thuê văn phòng

    KHÁI NIỆM CHI NHÁNH CÔNG TY

    Theo Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

    Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

    Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, ngoại trừ các hoạt động làm phát sinh doanh thu. Văn phòng đại diện không có tài sản độc lập do vậy không có tư cách pháp nhân.

    Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện?

    Thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện sẽ tùy vào mục đích của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đẩy mạnh kinh doanh, tăng lợi nhuận và tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng thì nên chọn thành lập chi nhánh công ty.

    Nếu doanh nghiệp muốn tiện lợi hơn trong các hoạt động trao đổi hồ sơ, trưng bày sản phẩm, chăm sóc khách hàng… thì nên thành lập văn phòng đại diện.

    Chi nhánh công ty khác văn phòng đại diện như thế nào?

    Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện có những khác biệt về chức năng, hình thức hạch toán, hình thức kế toán và kê khai thuế, các loại thuế phải nộp.

    • Về chức năng: Nếu chi nhánh thực hiện chức năng kinh doanh và đại diện theo ủy quyền, thì văn phòng đại diện có chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền.
    • Về hình thức hạch toán: Trong khi chi nhánh có thể chủ động chọn lựa hình thức hạch toán độc lập hay phụ thuộc thì văn phòng đại diện chỉ có hình thức hạch toán phụ thuộc.
    • Về hình thức kế toán và kê khai thuế: Chi nhánh công ty sẽ phức tạp hơn so với văn phòng đại diện. 
    • Về các loại thuế phải nộp: Trong khi văn phòng đại diện chỉ cần nộp thuế môn bài thì chi nhánh công ty sẽ phải nộp các loại thuế như: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN. Riêng chi nhánh khác tỉnh sẽ phải nộp thêm thuế TNDN.

    Điểm giống nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện là gì?

    Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp và không có tài sản riêng, do vậy cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều không có tư cách pháp nhân.

    Cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều có thể thành lập trong/ngoài nước, có nhiều địa điểm ở cùng tỉnh/thành phố với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

    Đồng thời, chi nhánh và văn phòng đại diện phải tuân thủ các quy định chung về tên, địa chỉ… theo Luật Doanh nghiệp 2014.

    Nguồn: Luathoangphi

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm - Cập nhật và so sánh giá:

     

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP