0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Hệ thống xếp hạng SITES Rating System

    Thứ sáu, 04:58 Ngày 16/04/2021

    SITES Rating System

    SITES RATING SYSTEM LÀ GÌ?

    The Sustainable Sites Initiative, hay còn gọi là SITES, là một chương trình dựa trên sự hiểu biết rằng đất đai là một thành phần quan trọng của môi trường xây dựng và có thể được quy hoạch, thiết kế, phát triển và duy trì để tránh, giảm thiểu và thậm chí đảo ngược những tác động bất lợi này. 

    Cảnh quan bền vững tạo ra các cộng đồng sinh thái có khả năng chống chịu và phục hồi tốt hơn sau lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và các thảm họa khác. Chúng mang lại lợi ích cho môi trường, chủ sở hữu tài sản, cộng đồng và nền kinh tế địa phương và khu vực.

    Hệ thống xếp hạng SITES v2 thuộc sở hữu của Green Business Certification Inc (GBCI). Tài liệu làm cơ sở cho Hệ thống xếp hạng SITES được phát triển thông qua nỗ lực hợp tác liên ngành của Quỹ Kiến trúc sư Cảnh quan Hoa Kỳ, The Lady Bird Johnson WildflowerCenter tại Đại học Texas tại Austin, và Vườn bách thảo UnitedStates.

    Hệ thống xếp hạng SITES v2 được thiết kế để sử dụng cho những tổ chức tham gia vào việc thiết kế và phát triển vùng đất bền vững. Hệ thống đánh giá SITES v2 có thể áp dụng các hướng dẫn và tiêu chuẩn hiệu suất cho thiết kế và phát triển vùng đất bền vững trong các điều kiện sau:

    • Ghi nhận tác giả: Tài liệu từ Hệ thống xếp hạng SITES v2 phải được ghi nhận như sau: Hệ thống xếp hạng SITES v2 thuộc sở hữu của Green Business Certification Inc. của Hiệp hội Kiến trúc sư Cảnh quan Hoa Kỳ, Trung tâm Hoa dại Lady Bird Johnson tại Đại học Texas ở Austin, và Vườn Bách thảo Hoa Kỳ.
    • Không có tác phẩm phái sinh: Tài liệu không được thay đổi,chuyển đổi hoặc xây dựng.
    • Phi thương mại: Vật liệu có thể không được sử dụng cho mục đích thương mại

    Xem thêm: Indoor Environmental Quality - IEQ

    SITES VÀ LEED

    Hệ thống xếp hạng SITES và LEED bổ sung cho nhau và có thể được sử dụng độc lập hoặc song song. Nếu bạn muốn dự án của mình được hưởng lợi từ việc chứng nhận cho cả SITES và LEED, bạn có thể tận dụng sức mạnh tổng hợp của chúng. 

    Xin nhắc lại, hệ thống xếp hạng LEED áp dụng cho tòa nhà dự án của bạn và địa điểm đặt nó, trong khi hệ thống xếp hạng SITES áp dụng cho mọi thứ trên khu vực của bạn, ngoại trừ tòa nhà của bạn (với một số ngoại lệ).

    Nguồn: USGBC

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Giá Văn phòng cho thuê quận Bình Thạnh

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP