0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Leasehold Improvements là gì?

    Thứ ba, 09:40 Ngày 18/05/2021

    LEASEHOLD IMPROVEMENTS

    LEASEHOLD IMPROVEMENTS LÀ GÌ?

    Leasehold Improvements, hay Phần tu bổ tài sản thuê, là phí sửa chữa mà người thuê trả cho không gian đã thuê.

    Các ví dụ về phần tu bổ tài sản thuê là:

    • Tường và trần nội thất
    • Hệ thống điện và ống nước
    • Bàn, tủ, nội thất có sẵn
    • Thảm và gạch

    Phần leasehold improvements này của hợp đồng cho thuê nêu chi tiết những gì người thuê hoặc chủ nhà sẽ chi trả cho việc tu sửa lại tài sản. Điều này có thể bao gồm các cải tiến như gạch trần hoặc hệ thống an ninh. 

    Phần tu bổ này cũng sẽ trình bày chi tiết khi nào mỗi cải tiến sẽ được thực hiện, bởi ai và với chi phí nào.

    Những điều này có thể phụ thuộc vào thời hạn của hợp đồng thuê văn phòng và quy mô không gian.

    Xem thêm: 

    LEASEHOLD LAND LÀ GÌ?

    Leasehold Land, hay Đất thuê, là đất được cá nhân hoặc tổ chức có liên quan cho một người hoặc công ty thuê; tuy nhiên, tất cả các quyền sở hữu khoáng sản đều thuộc chủ đất. 

    Có nhiều loại quyền sở hữu cho thuê khác nhau như: Các hợp đồng thuê mục vụ, chủ yếu ở các vùng khô hạn và bán khô hạn và các thảo nguyên nhiệt đới.

    Có ba loại quyền sở hữu cho thuê

    • Hợp đồng thuê có thời hạn - thường là 1–50 năm, cho một mục đích cụ thể.
    • Cho thuê vĩnh viễn - chỉ có thể được sử dụng cho một mục đích cụ thể.
    • Cho thuê miễn phí - sau khi được chấp thuận để chuyển đổi hợp đồng thuê sang miễn phí, và người thuê thanh toán giá mua thành từng đợt. Đây là nhiệm kỳ tạm thời; quyền sở hữu tự do không được cấp cho đến khi tất cả các chi phí mua đã được thanh toán.

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

     

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP