0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    DEC | Display Energy Certificates

    Thứ tư, 02:38 Ngày 27/04/2022

    DISPLAY ENERGY CERTIFICAT

    DISPLAY ENERGY CERTIFICATE LÀ GÌ?

    Display Energy Certificates (DEC) là hồ sơ về việc sử dụng năng lượng thực tế của các tòa nhà công cộng, được một số chính phủ châu Âu đưa ra theo Chỉ thị về hiệu suất năng lượng của các tòa nhà của EU, mà tất cả các quốc gia thành viên EU phải thực hiện trước tháng 1 năm 2009. 

    DEC được thiết kế để tăng tính minh bạch về hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà công cộng. Giấy chứng nhận sử dụng thang điểm cho hiệu quả năng lượng, tức là từ A đến G với A là hiệu quả nhất và G là ít nhất. Mục đích của Display Energy Certificates của các Tòa nhà là để công chúng nhận được thông tin về năng lượng về một tòa nhà mà họ đang đến.

    Display Energy Certificates
    Display Energy Certificates

    Ở Ireland, việc hiển thị DEC trở thành bắt buộc đối với tất cả các tòa nhà công cộng trên 1.000m² kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. 

    Kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2015, tất cả các tòa nhà công cộng ở Vương quốc Anh trên 250m² phải luôn hiển thị DEC nổi bật. 

    Trường hợp tòa nhà có tổng diện tích sàn hữu ích hơn 1.000m², DEC của Vương quốc Anh có hiệu lực trong 12 tháng. Báo cáo tư vấn kèm theo có giá trị trong bảy năm. Trong trường hợp tòa nhà có tổng diện tích sàn hữu ích từ 250m² đến 999m², DEC và báo cáo tư vấn có giá trị trong 10 năm. 

    DEC không bắt buộc trong các tòa nhà công cộng ở Scotland. EPC được sử dụng thay thế.

    DEC được thiết kế để thúc đẩy việc cải thiện hiệu suất năng lượng của các tòa nhà. Chứng chỉ khổ A3 có giá trị trong vòng một năm và kèm theo Báo cáo tư vấn (Advisory Report - AR) có giá trị trong bảy năm. Báo cáo tư vấn được thiết kế để giúp các chủ sở hữu và người cư ngụ trong tòa nhà cải thiện hiệu quả năng lượng của các tòa nhà của họ để các DEC trong tương lai có xếp hạng tốt hơn. AR không cần hiển thị, nhưng phải có sẵn.

    Các DEC và AR phải được thực hiện bởi một chuyên gia đánh giá năng lượng được công nhận sử dụng phần mềm đã được phê duyệt. Để đưa ra DEC, người đánh giá năng lượng cần biết tổng diện tích sàn bên trong của tòa nhà và giờ hoạt động cùng với chỉ số đồng hồ thực tế hoặc phiếu gửi hàng cho tất cả các loại nhiên liệu được sử dụng trong năm đánh giá. Do đó, điều quan trọng đối với chủ sở hữu và người sử dụng các tòa nhà công cộng trên 1.000m² là phải duy trì hồ sơ tốt về nhiên liệu đã sử dụng. Nếu người đánh giá năng lượng không có quyền truy cập thông tin phù hợp và đầy đủ thì không thể tạo DEC.

    Các DEC đánh giá hiệu suất năng lượng thực tế hoặc hoạt động của một tòa nhà dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập và xem xét các cách thức mà những người cư ngụ sử dụng tòa nhà.

    Xếp hạng hoạt động trên DEC minh họa mức độ hiệu quả của tòa nhà đang sử dụng năng lượng. Để tính toán xếp hạng này, Chuyên gia đánh giá năng lượng các-bon thấp sẽ yêu cầu thông tin về:

    • Loại tòa nhà đang được đánh giá
    • Tổng diện tích sàn của tòa nhà
    • Sử dụng năng lượng hàng năm của tòa nhà (khí đốt và điện)
    • Các phương pháp được sử dụng để sưởi ấm và làm mát tòa nhà

    Ngoài ra, để đảm bảo rằng Báo cáo tư vấn kèm theo do Chuyên gia đánh giá năng lượng các-bon thấp (LCEA) của bạn cung cấp sẽ cung cấp hướng dẫn liên quan để hỗ trợ bạn trong việc cải thiện Xếp hạng hoạt động của mình trong những năm tiếp theo, họ sẽ được hưởng lợi từ các thông tin bổ sung sau:

    • Làm thế nào hệ thống làm mát được kiểm soát
    • Việc sử dụng và phương pháp làm nóng / làm mát nước trong tòa nhà
    • Loại ánh sáng được sử dụng trong tòa nhà
    • Bất kỳ sản xuất năng lượng tại chỗ (năng lượng tái tạo, v.v.)

    Một số tòa nhà mới hơn sẽ có thông tin này để trao tay, đặc biệt nếu người quản lý cơ sở đang duy trì sổ nhật ký hoặc sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo trì (O&M); nhưng thông thường, thông tin này sẽ cần được thu thập từ nhiều tài liệu khác nhau được tổ chức với các bộ phận riêng biệt trong tổ chức

    TÒA NHÀ CỦA BẠN CÓ CẦN GIẤY CHỨNG NHẬN DISPLAY ENERGY CERTIFICATE KHÔNG?

    Giấy chứng nhận display energy certificate (DEC) được yêu cầu hàng năm đối với các tòa nhà công cộng và những công trình do cơ quan công quyền sử dụng có tổng diện tích hữu ích lớn hơn 250m2 và cung cấp dịch vụ công cộng cho một số lượng lớn người dân và do đó được những người đó thường xuyên lui tới. Giấy chứng nhận năng lượng hiển thị đã được yêu cầu kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008 và cho thấy việc sử dụng năng lượng thực tế của một tòa nhà.

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP