0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    CitySwitch Green Office

    Thứ năm, 02:49 Ngày 14/04/2022

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    CitySwitch Green Office

    CITYSWITCH LÀ GÌ?

    CitySwitch có vai trò quan trọng trong việc giải quyết tác động carbon và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của các ngành kinh doanh sang nền kinh tế carbon thấp toàn cầu.

    Chương trình CitySwitch là một điểm khởi đầu tuyệt vời để xác định các hành động có thể được thực hiện và cung cấp hướng dẫn trong suốt quá trình.

    Chương trình CitySwitch Green Office là một dịch vụ có giá trị cao, hỗ trợ khách thuê văn phòng thương mại cải thiện hiệu quả năng lượng văn phòng thông qua việc cung cấp một loạt các dịch vụ, với mục đích cuối cùng là đạt được xếp hạng Năng lượng NABERS 4 sao trở lên.

    Chương trình nhằm mục đích:

    • Giáo dục và truyền cảm hứng với chuỗi sự kiện hoành tráng và thông qua việc cung cấp các bộ công cụ, sách bài tập, nghiên cứu điển hình và tham quan địa điểm.
    • Tạo điều kiện liên kết với các chương trình, nguồn thông tin, cơ quan ngành và cộng đồng quan tâm khác bằng cách xác định kiến ​​thức chuyên môn về thị trường mà các Bên ký kết có thể cần để xây dựng năng lực, hệ thống của công ty và tuân thủ các yêu cầu lập pháp đang phát triển.
    • Chỉ dẫn cho các biện pháp khuyến khích và các phương tiện tài chính có sẵn để xúc tiến việc thu hút các khoản đầu tư hiệu quả năng lượng.
    • Tôn vinh và khen thưởng sự lãnh đạo và thành tích trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua các giải thưởng hàng năm và các chương trình khuyến mãi thành viên đang diễn ra nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho các Bên ký kết bất cứ khi nào có thể.
    • Cách tiếp cận có cấu trúc này để lập kế hoạch và thực hiện các dự án hiệu quả năng lượng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của Bên ký kết và giúp xây dựng năng lực nội bộ của họ để gắn kết tính bền vững vào cấu trúc doanh nghiệp của họ.

    Xem thêm:  12 chứng chỉ đánh giá Tòa nhà xanh phổ biến trên thế giới

    Nguồn: Greenmoves

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP