0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    CASBEE | Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency

    Thứ sáu, 02:54 Ngày 25/03/2022

    Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency

    HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN VỀ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG CASBEE LÀ GÌ?

    CASBEE, chữ viết tắt của  Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency, là tên chung của một tập hợp các công cụ khác nhau thuộc nhóm CASBEE, mỗi công cụ được điều chỉnh phù hợp với loại công trình hoặc mục đích đánh giá. Dưới đây là các phiên bản mới nhất của công cụ. 

    Mô tả

    Hệ thống Đánh giá Toàn diện về Hiệu quả Môi trường Xây dựng (CASBEE) giúp hiểu được các điều kiện bền vững của các thành phố trên các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế. Nó đo lường tính bền vững của các tòa nhà thông qua các tiêu chí chất lượng đa dạng so với tải trọng môi trường được định nghĩa là lượng khí thải CO2 bình quân đầu người mỗi năm. Kết quả đánh giá tính bền vững hỗ trợ việc phát triển các biện pháp bền vững hiệu quả. Công cụ CASBEE cho quy mô xây dựng cung cấp một loạt các đánh giá cho các tòa nhà đơn lẻ, bao gồm các công trình xây dựng mới (CASBEE-NC), các tòa nhà hiện có (CASBEE-EB), cải tạo (CASBEE-RN) và công trình xây dựng tạm thời (CASBEE-TC), trong số khác.

    • CASBEE for Buildings (New Construction) ấn bản 2014 *
    • CASBEE cho Tòa nhà (Tòa nhà Hiện có) ấn bản 2014
    • CASBEE cho các tòa nhà (Cải tạo) ấn bản năm 2014
    • CASBEE cho Xúc tiến Thị trường (ấn bản 2014) *
    • CASBEE cho Nội thất Thương mại phiên bản 2014
    • CASBEE for Temporary Construction phiên bản 2007
    • CASBEE cho Heat Island (ấn bản 2010)
    • CASBEE cho Phát triển Đô thị (ấn bản 2014) *
    • CASBEE cho các thành phố (ấn bản 2013) *
    • CASBEE cho các thành phố - Phiên bản thử nghiệm để sử dụng trên toàn thế giới (phiên bản 2015) *
    • CASBEE cho những ngôi nhà biệt lập (Xây dựng mới) ấn bản năm 2014
    • CASBEE cho Danh sách Kiểm tra Cải tạo Nhà ở
    • Danh sách kiểm tra sức khỏe cộng đồng của CASBEE

    Các công cụ đánh giá CASBEE được phát triển dựa trên ba nguyên tắc sau:

    1. Đánh giá toàn diện trong suốt vòng đời của tòa nhà
    2. Đánh giá chất lượng môi trường xây dựng và tải trọng môi trường xây dựng
    3. Đánh giá dựa trên chỉ số Hiệu quả Môi trường Xây dựng (BEE) mới được phát triển

    Xem thêm:  12 chứng chỉ đánh giá Tòa nhà xanh phổ biến trên thế giới

    TIÊU CHÍ BỀN VỮNG CASBEE

    Công cụ đo lường tính bền vững của các thành phố theo các tiêu chí sau:

    • Bảo tồn thiên nhiên
    • Chất lượng môi trường địa phương
    • Tái chế tài nguyên
    • Bồn rửa CO2
    • Môi trường sống
    • Các dịch vụ xã hội
    • Sức sống xã hội, công nghiệp và tài chính
    • Kinh doanh khí thải

    Nguồn: GBIG

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP