0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Cách IBM tối ưu không gian văn phòng để tăng hiệu suất công việc

    Thứ ba, 03:37 Ngày 02/11/2021

    CÁCH IBM Ở LONDON THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT VÀ SỰ ĐA DẠNG THÔNG QUA KHÔNG GIAN VĂN PHÒNG

    THÁCH THỨC

    Thách thức: kết nối một nhóm đồng nghiệp đa dạng

    Cải thiện sự đa dạng trong công nghệ là trọng tâm cốt lõi của IBM. Khi công ty đang tìm kiếm một không gian mới cho Văn phòng của họ, chi nhánh phát triển và quản lý các ứng dụng Business Partner của IBM và tập trung vào năng suất của IBMer, họ muốn một không gian sẽ thúc đẩy một môi trường hòa nhập. 

    Molly O’Rourke, trưởng nhóm nghiên cứu và thiết kế tại IBM, cho biết điều quan trọng là nhóm này phải khác nhau về giới tính, xuất thân và ngôn ngữ. “Chúng tôi có một nhóm rất đa dạng những người sử dụng các công cụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi không có một nhóm người đa dạng xây dựng chúng, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. ”

    Văn phòng CIO của IBM cũng muốn có một không gian làm việc có thể thu hút và giữ chân nhiều nhân tài. “Chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì đó hỗ trợ tầm nhìn của chúng tôi về việc trở thành một nơi thực sự hấp dẫn để làm việc, nhưng cũng thiết kế nó theo cách phù hợp với loại công việc mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện trên nhiều sứ mệnh từ phát triển công nghệ đến bàn trợ giúp hỗ trợ, ”Kamaran Sheikh, giám đốc CIO: Partner Ecosystem tại IBM cho biết.

    Mặc dù trong nhiều năm, nhóm CIO đã có văn hóa làm việc từ xa thông qua công nghệ, IBM muốn tập trung lại sức mạnh của các nhóm cùng nhau về mặt thể chất. Một nhiệm vụ đối với không gian mới là bắt đầu đưa mọi người trở lại văn phòng để khuyến khích sự hợp tác và đổi mới. Điều quan trọng là phải được đặt ở vị trí trung tâm và gần văn phòng IBM hiện có ở trung tâm London.

    Khi nhóm tìm kiếm không gian văn phòng mới, họ nhận ra không gian phù hợp có thể giúp cải thiện sự đa dạng, hợp tác và năng suất. Ryan Brambles, trưởng nhóm tham gia tại IBM cho biết: “Nhóm đã sẵn sàng thử nghiệm một môi trường không gian làm việc mới.

    Nguồn: Wework

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP