0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    PMC là gì? Mô hình tư vấn quản lý dự án

    Thứ tư, 04:21 Ngày 28/04/2021

    Project Management Consultant

    MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN LÀ GÌ?

    Mô hình tư vấn quản lý dự án (dịch từ tiếng anh Project Management Consultant, gọi tắt là PMC) là việc thuê một đơn vị độc lập đủ năng lực đứng ra thay mặt mình quản lý toàn bộ dự án từ khâu: 

    • Tổ chức
    • Lập báo cáo đầu tư
    • Lập dự án và quản lý dự án

    Mô hình này được áp dụng tại khá nhiều quốc gia trên thế giới bởi tính hiệu quả về kinh tế cũng như chất lượng công trình.

    Xem thêm: Dịch vụ cho thuê văn phòng giá tốt nhất TPHCM tại Saigon Office

    VAI TRÒ CỦA PMC

    Vai trò của các công ty tư vấn quản lý dự án thường bao gồm một số hoặc tất cả các nhiệm vụ sau:

    • Thực hiện đánh giá dự án để xác định phạm vi và tiến độ của dự án
    • Chi phí dự án để giúp phát triển ngân sách
    • Xác định bên liên quan bị ảnh hưởng
    • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
    • Chỉ đạo tất cả các công việc của dự án bao gồm các thành viên trong nhóm, nhân viên và nhà cung cấp
    • Mua sắm vật tư cần thiết cho dự án
    • Đảm bảo dự án luôn đúng ngân sách và tiến độ
    • Giám sát quản lý chất lượng của dự án
    • Xây dựng kế hoạch truyền thông dự án
    • Đào tạo bên liên quan về các quy trình hoặc hệ thống mới
    • Thực hiện lộ trình dự án và các nhiệm vụ cần hoàn thành
    • Giám sát và báo cáo lại tiến độ dự án và KPIs
    • Kết thúc dự án và cung cấp báo cáo cuối cùng

    Xem thêm:  Ma trận SWOT là gì?

    CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẦN CÓ GÌ?

    Chuyên môn

    Các nhà tư vấn dự án được thuê để giám sát các dự án vì họ có chuyên môn và kinh nghiệm cần thiết để tổ chức và vạch ra một dự án cũng như xử lý các rào cản và vấn đề có thể nảy sinh. Chuyên môn của họ có thể giúp đảm bảo một dự án được thực hiện thành công và đi đúng hướng.

    Chứng chỉ 

    Thông thường, việc sử dụng quản lý dự án như một dịch vụ sẽ có nghĩa là một nhóm có chứng chỉ quản lý dự án sẽ phụ trách một dự án, thay vì những người ít kinh nghiệm hơn.

    Ví dụ, nhiều nhân viên tư vấn và quản lý dự án sẽ có các bằng cấp đặc biệt, chẳng hạn như chứng chỉ Project Management Professional (PMP) ® hoặc chứng chỉ Program Management Professional (PgMP) ®.

    Kiến thức ngành

    Các công ty tư vấn dự án thường được đưa lên bàn giao một dự án bởi vì họ mang lại một lượng lớn kiến ​​thức về ngành mà một tổ chức có thể không có.

    Vì các công ty quản lý dự án hàng đầu làm việc với rất nhiều khách hàng khác nhau, họ biết những cách hiệu quả nhất để quản lý dự án, duy trì dự án đúng ngân sách và vượt qua những khó khăn trên đường dự án.

    Nguồn: Wikipedia

    Xem thêm:

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Mô hình quản lý theo mục tiêu - MBO là gì ?

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP