0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Hệ thống chứng nhận ICP (The Investor Confidence Project)

    Thứ hai, 04:58 Ngày 19/04/2021

    The Investor Confidence Project

    ICP LÀ GÌ?

    ICP, là từ viết tắt của The Investor Confidence Project

    The Investor Confidence Project đã phát triển chứng nhận Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) để tăng cường sự tin tưởng của chủ sở hữu tòa nhà, nhà đầu tư và các bên liên quan khác về kỹ thuật và dự đoán hiệu suất của các trang bị thêm hiệu quả năng lượng. Tìm hiểu về lợi ích của phương pháp ICP và những gì cần thiết để phát triển các dự án được chứng nhận IREE.

    Xem thêm: EBITDA là gì?

    GIỚI THIỆU ICP

    The Investor Confidence Project (ICP) là một sáng kiến ​​toàn cầu tập trung vào việc cải thiện quy trình giải quyết hiệu quả năng lượng bằng cách đảm bảo rằng các dự án được thiết kế mạnh mẽ, lợi nhuận tài chính có thể dự đoán được và việc bảo lãnh phát hành dự án có thể được sắp xếp hợp lý. 

    Hệ thống ICP mang đến một lộ trình chuẩn hóa cho các nhà phát triển dự án, một phương pháp luận đã được thử nghiệm trên thị trường cho các nhà quản trị chương trình và hệ thống chứng nhận cho các nhà đầu tư và chủ sở hữu tòa nhà để đánh giá chính xác và hiệu quả rủi ro của dự án. 

    ICP's Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) là chứng nhận được trao cho các dự án trang bị thêm hiệu quả năng lượng phù hợp với các yêu cầu của các Giao thức ICP, được khởi tạo dưới sự chỉ đạo của các nhà cung cấp đủ điều kiện, đã được đánh giá độc lập bởi một Chuyên gia Đánh giá Đảm bảo Chất lượng ICP và được chứng nhận bởi GBCI. 

    Các dự án IREE cung cấp cho các nhà đầu tư, chủ sở hữu tòa nhà và các bên liên quan khác mức độ tin cậy cao hơn về chất lượng dự án và hiệu quả tài chính dự đoán của họ.

    LƯU Ý VỀ ICP

    • Mục tiêu, lợi ích và phương pháp của ICP và Chứng nhận IREE
    • Cách thức tuân theo quy trình phát triển ICP giúp đảm bảo rằng các dự án thành công và đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng.
    • Yêu cầu thủ tục và tài liệu của các Giao thức ICP
    • Mô tả những gì cần thiết để đạt được chứng chỉ IREE.

    Nguồn: USGBC

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Giá  thuê văn phòng quận 2

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP