0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    PDCA là gì? Chu trình Plan-Do-Check-Act Cycle

    Thứ hai, 11:07 Ngày 07/06/2021

    Plan - Do - Check - Act Cycle

    CHU TRÌNH PDCA LÀ GÌ?

    • PDCA là từ viết tắc của Plan - Do - Check - Act
    • PDCA hay Chu trình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến) là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950. 

    Mặc dù lúc đầu ông gọi là Chu trình Shewart để tưởng nhớ Tiến sĩ Walter A. Shewart - người tiên phong trong việc kiểm tra chất lượng bằng thống kê ở Mỹ từ những năm cuối của thập niên 30. Tuy nhiên Người Nhật lại quen gọi nó là chu trình Deming hay vòng tròn Deming.

    Nội dung của các giai đoạn của chu trình này có thể tóm tắt như sau:

    • Plan: Lập kế hoạch, xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực để thực hiện, thời gian và phương pháp đạt mục tiêu
    • Do: Đưa kế hoạch vào quá trình thực thi
    • Check: Kiểm tra lại kế hoạch và kết quả
    • Act: Dựa trên kết quả kiểm tra, tiến hành cải tiến chương trình.

    Chu trình PDCA cho thấy thực chất của quá trình quản lý chất lượng là sự cải tiến liên tục và không ngừng. 

    Chu trình PDCA là nền tảng cho các chu trình cải tiến trong ISO 9001. Khi một tổ chức thực hiện được chu trình PDCA cũng sẽ làm chủ được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

    Xem thêm:  Phần mềm quản lý công việc miễn phí

    KHI NÀO ÁP DỤNG CHU KỲ PDCA?

    Sử dụng chu trình PDCA khi:

    • Bắt đầu một dự án cải tiến mới
    • Phát triển một thiết kế mới hoặc cải tiến của một quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ
    • Xác định một quy trình làm việc lặp đi lặp lại
    • Lập kế hoạch thu thập và phân tích dữ liệu để xác minh và ưu tiên các vấn đề hoặc nguyên nhân gốc rễ
    • Thực hiện bất kỳ thay đổi nào
    • Làm việc hướng tới cải tiến liên tục

    QUY TRÌNH PLAN - DO - CHECK - ACT (PDCA)

    • Lập kế hoạch: Xác định cơ hội và lập kế hoạch thay đổi.
    • Thực hiện: Kiểm soát sự thay đổi. Thực hiện nghiên cứu quy mô nhỏ.
    • Kiểm tra: Kiểm tra, phân tích kết quả và xác định những gì bạn đã học được.
    • Hành động: Hành động dựa trên những gì bạn đã học được trong bước nghiên cứu. Nếu thay đổi không hiệu quả, hãy thực hiện lại chu kỳ với một kế hoạch khác. Nếu bạn thành công, hãy kết hợp những gì bạn học được từ bài kiểm tra vào những thay đổi rộng lớn hơn. Sử dụng những gì bạn đã học để lập kế hoạch cải tiến mới, bắt đầu lại chu trình.

    Xem thêm:

    VÍ DỤ VỀ PDCA

    The Pearl River, NY, tổ chức nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Malcolm Baldrige năm 2001, đã sử dụng chu trình PDCA làm mô hình để xác định hầu hết các quy trình làm việc của họ, từ phòng họp đến lớp học.

    Mô hình PDCA là cấu trúc cơ bản cho The Pearl River:

    • Hoạch định chiến lược tổng thể
    • Phân tích nhu cầu
    • Thiết kế và phân phối chương trình giảng dạy
    • Thiết lập mục tiêu và đánh giá nhân viên
    • Cung cấp các dịch vụ sinh viên và dịch vụ hỗ trợ
    • Giới thiệu phòng học

    Nguồn: Wikipedia, Asq

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Sơ đồ Gantt Chart là gì

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP