0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Thị trường mục tiêu là gì? Phân khúc và Chiến lược tiếp cận

    Thứ sáu, 03:41 Ngày 13/08/2021

    THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

    TARGET MARKET - THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU? 

    Một thị trường mục tiêu là một nhóm người tiêu dùng mà doanh nghiệp hướng các nỗ lực tiếp thị và nguồn hàng hóa đến. 

    Một thị trường mục tiêu rõ ràng là yếu tố quyết định trong chiến lược tiếp thị bao gồm 4P: Sản phẩm (product), Giá cả (price), Tiếp thị (promotion) và Kênh phân phối (place) là bốn yếu tố quan trọng trong chiến lược tiếp thị (marketing) hỗn hợp - quyết định sự thành công của một sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường.

    • Xem thêm:  Thị trường ngách là gì?

    Target Audience - Công chúng mục tiêu là gì?

    Khán thính giả mục tiêu (bao gồm khán giả mục tiêu và thính giả mục tiêu) hoặc độc giả mục tiêu (tiếng Anh: target audience) là đối tượng khán thính giả hay tập thể độc giả được mong đợi của một xuất bản phẩm, bài quảng cáo hoặc những thông điệp khác. 

    Trong marketing và quảng cáo, đó là một nhóm người tiêu dùng cá biệt trong phạm vi thị trường mục tiêu đã xác định trước, được nhận diện là những đối tượng hay người tiếp nhận một bài quảng cáo hoặc một thông điệp riêng biệt. 

    Các doanh nghiệp có một thị trường mục tiêu rộng lớn sẽ tập trung vào một đối tượng khán thính giả mục tiêu cụ thể cho những thông điệp nào đó để gửi đi, ví dụ như quảng cáo nhân dịp Ngày của Mẹ của công ty The Body Shop, vốn được nhắm tới trẻ em và các đấng lang quân của phụ nữ hơn là nhắm đến toàn bộ thị trường khi nó bao gồm cả chính bản thân những người phụ nữ.

    Khán thính giả mục tiêu được cấu thành từ các nhân tố giống với thị trường mục tiêu, nhưng nó cụ thể hơn và dễ bị ảnh hưởng từ các nhân tố khác.

    Xem thêm:

    Sự khác nhau giữa thị trường mục tiêu và khán giả mục tiêu

    Việc chỉ ra sự khác biệt giữa thị trường mục tiêu và khán thính giả mục tiêu thì gần với sự khác nhau giữa marketing và quảng cáo. 

    Trong marketing, thị trường được nhắm tới bởi các chiến lược kinh doanh, trong khi quảng cáo và các phương tiện truyền thông như chương trình truyền hình, âm nhạc và các phương tiện truyền thông in ấn (báo chí) lại được sử dụng hiệu quả hơn khi hấp dẫn khán thính giả mục tiêu. 

    Một chiến lược tiềm năng để hấp dẫn khán thính giả mục tiêu sẽ là những món đồ chơi quảng cáo trên các chương trình truyền hình buổi sáng dành cho thiếu nhi hơn là chương trình tin tức buổi tối.

    Tiếp cận khán thính giả mục tiêu là một quá trình theo cấp bậc, bắt đầu bằng việc lựa chọn nhân tố của thị trường mục tiêu. Lôi cuốn thành công một đối tượng khán thính giả mục tiêu thì đòi hỏi một kế hoạch truyền thông chi tiết, bao gồm nhiều nhân tố để đạt được một chiến dịch hiệu quả.

    • Xem thêm: CMO là gì?

    PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

    Các thị trường mục tiêu là các nhóm người được chia ra bởi các phân khúc thị trường phân biệt và có thể nhìn thấy rõ như:

    • Địa lý - địa chỉ (địa điểm, đất nước, khí hậu của thị trường mục tiêu)
    • Sự phân khúc về kinh tế xã hội và nhân khẩu học (giới tính, tuổi tác, thu nhập, nghề nghiệp, giáo dục, quy mô hộ gia đình, vị trí trong vòng đời của gia đình)
    • Sự phân khúc về tâm lý tiêu dùng (thái độ giống nhau, giá trị và lối sống)
    • Sự phân khúc về hành vi tiêu dùng (dịp mua, mức độ trung thành, lợi ích khi mua hàng, mức sử dụng)
    • Sự phân khúc liên quan đến sản phẩm (mối quan hệ đối với một sản phẩm).

    Xem thêm:  Market Penetration là gì?

    CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

    Các nhà tiếp thị đã chỉ ra bốn chiến lược cơ bản để làm hài lòng các thị trường mục tiêu: 

    • Tiếp thị không phân biệt (undifferentiated marketing), 
    • Tiếp thị phân biệt (differentiated marketing), 
    • Tiếp thị tập trung (concentrated marketing)
    • Tiếp thị vi mô (micromarketing). Biên soạn: Le Tu

    Nguồn: Wikipedia

    Xem thêm:  Brand Awareness là gì?

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Chiến lược thâm nhập thị trường của Vinamilk

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP