0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Incoterm là gì? Thuật ngữ, cách sử dụng và phân loại incoterms

    Thứ sáu, 11:12 Ngày 18/12/2020

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    INCOTERMS

    INCOTERMS LÀ GÌ?

    Incoterms là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên trong một hoạt động thương mại quốc tế

    Incoterms 2020 là phiên bản mới nhất của Incoterm, được Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ở Paris, Pháp ban hành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

    Incoterms 2020 bao gồm 11 điều kiện, được chia thành 2 nhóm tùy theo phương thức vận chuyển hàng hóa. Tương tự như Incoterms 2010, thay đổi đáng kể nhất so với phiên bản trước là điều khoản DAT (giao tại bến) được đổi tên thành DPU (giao tại nơi dỡ hàng) để làm rõ người bán phải giao hàng tại một điểm đã ấn định trước để giao hàng.

    Với điều khoản FCA (giao cho người chuyên chở), điều khoản này có một điểm mới đó là người vận chuyển được phép cấp vận đơn sau khi đã nhận hàng từ người bán.

    Xem thêm:

    THUẬT NGỮ INCOTERMS 2010

    agreed destination

    nơi đến thỏa thuận

    agreed place

    nơi thỏa thuận

    at its own risk and expense

    phải tự chịu rủi ro và phí tổn

    at the buyer’s request, risk and expense

    khi người mua yêu cầu, chịu chi phí và rủi ro

    at the buyer’s risk and expense

    với rủi ro và chi phí do người mua chịu

    at the disposal of the buyer

    đặt dưới sự định đoạt của người mua

    before the contract of sale is concluded

    trước khi hợp đồng được ký kết

    carry out all customs formalities for the export of the goods

    làm thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng hóa

    clear the goods for export

    làm thủ tục thông quan xuất khẩu

    commodities

    Hàng nguyên liệu đồng nhất

    container terminal

    bến container

    cost of handling and moving the goods

    chi phí xếp dỡ và di chuyển hàng hóa

    critical points

    điểm tới hạn, điểm phân chia trách nhiệm và chi phí giữa hai bên

    delivery document

    chứng từ giao hàng

    electronic records or procedure

    Chứng từ hoặc quy trình điện tử

    for the account of the seller

    do người bán chịu

    fulfils its obligation

    hoàn thành nghĩa vụ

    guidance note

    Hướng dẫn sử dụng

    import clearance

    thủ tục thông quan nhập khẩu

    incurred by the seller

    mà người bán đã chi

    information that the buyer needs for obtaining insurance

    những thông tin mà người mua cần để mua bảo hiểm

    latter stage

    thời điểm muộn hơn

    load the goods from any collecting vehicle

    bốc hàng lên phương tiện vận tải

    make arrangement for the carriage of the goods

    tổ chức việc vận chuyển hàng hóa

    manufactured goods

    hàng hóa sản xuất công nghiệp

    match this choice precisely

    phù hợp với địa điểm này

    named place of destination

    nơi đến chỉ định

    on board the vessel

    xếp lên tàu

    otherwise agreed between the parties

    trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên

    over which the buyer has no control

    qua địa điểm đó người mua không có quyền kiểm soát

    physical inspection obligation

    nghĩa vụ kiểm tra thực tế

    place of destination

    nơi đến

    point within the named place of delivery

    địa điểm tại nơi giao hàng chỉ định

    precise point in the place of destination

    một điểm cụ thể tại nơi đến

    procure goods shipped

    mua hàng đã gửi

    provided that the goods have been clearly identified as the contract goods

    với điều kiện là *hàng đã được phân biệt rõ là hàng của hợp đồng/hàng đã được xác định đúng như hàng trong hợp đồng

    ready for unloading

    sẵn sàng để dỡ khỏi phương tiện vận tải

    receipt

    biên lai

    risks of loss of or damage to the goods

    rủi ro bị mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa

    specific points/named place of delivery

    địa điểm cụ thể tại nơi giao hàng chỉ định

    stowage of packaged goods

    sắp xếp hàng hóa có bao bì

    string sales

    Bán hàng theo chuỗi

    terminal handling charges

    phí xếp dỡ tại bến bãi (THC)

    terminal operator

    người điều hành bến bãi

    the named place of destination

    nơi đến được chỉ định

    the named place

    nơi được chỉ định

    the named terminal

    bến được chỉ định

    the parties are well advised to specify as clearly as possible

    Các bên nên quy định càng rõ càng tốt

    the point of delivery

    địa điểm giao hàng

    unloaded from the arriving vehicle

    đã dỡ khỏi phương tiện vận tải

    when a ship is used as a part of the carriage

    khi một phần chặng đường được vận chuyển bằng tàu biển

    whether one or more mode of transportation

    sử dụng một hay nhiều phương thức vận tải.

    within the named place of delivery destination/ several points

    tại nơi giao hàng chỉ định có nhiều địa điểm có

    Xem thêm: 

    Giải thích thuật ngữ

    Người chuyên chở: Nhằm mục đích của Incoterms® 2010, người chuyên chở là một bên mà với người đó việc vận chuyển được ký hợp đồng.

    Thủ tục hải quan: Đây là những yêu cầu cần đáp ứng để tuân thủ những quy định về hải quan và có thể bao gồm chứng từ, an ninh, thông tin và nghĩa vụ kiểm tra thực tế.

    Giao hàng: Thuật ngữ này mang nhiều ý nghĩa trong tập quán và luật thương mại nhưng trong Incoterms® 2010, nó được sử dụng để chỉ địa điểm tại đó rủi ro về việc hàng hóa bị mất mát hoặc hư hỏng được chuyển giao từ người bán sang người mua.

    Chứng từ giao hàng: Cụm từ này hiện nay được sử dụng làm tiêu đề cho mục A8. Nó có nghĩa là một chứng từ được sử dụng để chứng minh cho việc giao hàng. Theo nhiều điều kiện của Incoterms® 2010, chứng từ giao hàng là một chứng từ vận tải hoặc một chứng từ điện tử tương ứng. Tuy vậy, đối với các điều kiện EXW, FCA, FAS và FOB, chứng từ giao hàng có thể chỉ là một biên lai. Chứng từ giao hàng có thể có chức năng khác, chẳng hạn nó là một phần trong quy trình thanh toán.

    Chứng từ hoặc quy trình điện tử: Một bộ thông tin hợp thành bởi một hoặc nhiều thông điệp điện tử và, khi được áp dụng, nó có chức năng tương đương với các chứng từ giấy tương ứng.

    Đóng gói: Thuật ngữ này được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau:

    1. Việc đóng gói hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của hợp đồng mua bán hàng hóa.
    2. Việc đóng gói hàng hóa sao cho phù hợp với quá trình vận chuyển
    3. Việc sắp xếp hàng hóa có bao bì trong container hoặc trong các phương tiện vận tải khác.

    Trong Incoterms® 2010, đóng gói mang cả hai ý nghĩa thứ nhất và thứ hai nói trên. Các điều kiện Incoterms® 2010 không đề cập tới nghĩa vụ đóng gói hàng hóa trong container và vì thế, khi cần, các bên nên quy định điều này trong hợp đồng mua bán.

    CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA INCOTERMS 2010

    1. Nhóm điều khoản áp dụng cho mọi phương tiện vận tải

    1. EXW (Exwork nơi đi) - Giao tại xưởng
    2. FCA (nơi đi) - Giao cho người chuyên chở
    3. CPT (nơi đến) - Cước phí trả tới
    4. CIP (nơi đến) - Cước phí và phí bảo hiểm trả tới
    5. DPU (nơi dỡ hàng) - Giao tại nơi dỡ hàng
    6. DAP (nơi đến) - Giao tại nơi đến
    7. DDP (điểm đến) - Giao hàng đã nộp thuế

    2. Nhóm điều khoản áp dụng cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa.

    1. FAS (cảng đi) - Giao dọc mạn tàu
    2. FOB (cảng đi) - Giao lên tàu
    3. CFR (cảng đến) - cước phí
    4. CIF (cảng đến) - Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí
    Incoterms 2010
    Incoterms 2010

    CÁCH SỬ DỤNG INCOTERMS

    Dẫn chiếu các điều kiện Incoterms® 2010 vào hợp đồng mua bán hàng hóa

    Lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp

    Quy định nơi hoặc cảng càng chính xác càng tốt

    Lưu ý các điều kiện Incoterms không làm cho hợp đồng đầy đủ

    PHÂN LOẠI 11 ĐIỀU KIỆN INCOTERMS 2010

    Các điều kiện áp dụng cho mọi phương thức vận tải:

    • EXW - Ex Works: Giao tại xưởng
    • FCA - Free Carrier: Giao cho người chuyên chở
    • CPT - Carriage Paid To: Cước phí trả tới
    • CIP - Carriage and Insurance Paid To: Cước phí và bảo hiểm trả tới
    • DAT - Delivered at Terminal: Giao tại bến
    • DAP - Delivered at Place: Giao tại nơi đến
    • DDP - Delivered Duty Paid: Giao hàng đã nộp thuế
    • FAS - Free Alongside Ship: Giao dọc mạn tàu
    • FOB - Free On Board: Giao lên tàu
    • CFR - Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí
    • CIF - Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

    Các điều kiện Incoterm 2010 gồm có 11 điều, chia thành 4 nhóm E, F, C, D, chi tiết tên gọi như sau:

    • Nhóm E - 1 điều khoản: ExW (ExWork) giao hàng tại xưởng
    • Nhóm F - 4 điều khoản: gồm FOB (Free On Board), FCA (Free Carrier), FAS (Free Alongside)
    • Nhóm C - 3 điều khoản: gồm CRF (Cost and Freight), CIF (Cost Insurance and Freight), CPT (Carriage Paid To), CIP (Cost Insurance Paid to)
    • Nhóm D - 3 điều khoản: DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place), DDP (Delivered Duty Paid)

    Trong 11 điều kiện trên cần lưu ý có 4 điều kiện chỉ áp dụng cho vận tải biển và thủy nội địa (FAS, FOB, CFR, CIF). 7 điều kiện còn lại có thể áp dụng cho mọi phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

    SO SÁNH PHÂN BIỆT: INCOTERMS 2000 VS INCOTERMS 2010

    Điểm giống nhau

    • Có 07 điều kiện thương mại: EXW, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIPKhuyến cáo áp dụng phương tiện thủy đối với các điều kiện: FAS, FOB, CFR, CIF
    • Áp dụng với các loại phương tiện vận tải và giao nhận vận tải đa phương thức đối với các điều kiện: CPT, CIP, DDP
    • Cả Incoterms 2000 và Incoterms 2010 đều không phải là luật. Các bên có thể áp dụng hoàn toàn, hoặc có thể áp dụng một phần, nhưng khi áp dụng ghi rõ trong hợp đồng ngoại thương, những điều áp dụng khác đi nhất thiết phải mô tả kỹ trong hợp đồng ngoại thương

    Điểm khác biệt giữa Incoterms 2000 và 2010

    STT

    Tiêu chí so sánh

    Incoterms 2000

    Incoterms 2010

    1

    Số các điều kiện thương mại

    13 điều kiện

    11 điều kiện

    2

    Số nhóm được phân

    04 nhóm

    02 nhóm

    3

    Cách thức phân nhóm

    Theo chi phí giao nhận vận tải và địa điểm chuyển rủi ro

    Theo hình thức vận tải: thủy và các loại phương tiện vận tải

    4

    Nghĩa vụ liên quan đến đảm bảo an ninh hàng hóa

    Không quy định

    Có qui định A2/B2; A10/B10

    5

    Khuyến cáo nơi áp dụng Incoterms

    Thương mại quốc tế

    Thương mại quốc tế và nội địa; sử dụng trong các khu ngoại quan

    6

    Quy định về chi phí có liên quan

    Không thật rõ

    Khá rõ: A4/B4 & A6/B6

    7

    Các điều kiện thương mại DES, DEQ, DAF, DDU

    Không

    8

    Các điều kiện thương mại: DAT, DAP

    Không

    9

    Nơi chuyển rủi ro của điều kiện FOB, CFR, CIF

    Lan can tàu

    Hàng xếp xong trên tàu

    10

    Quy định phân chia chi phí khi kinh doanh theo chuỗi (bán hàng trong quy trình vận chuyển)

    Không

    Nguồn: Wikipedia

    SAIGON OFFICE cho thuê văn phòng tốt nhất TPHCM. Xem hồ sơ tại đây.

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP