0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    VTP là gì? Giao thức VLAN Trunking Protocol của Cisco

    Thứ sáu, 02:56 Ngày 10/09/2021

    VLAN TRUNKING PROTOCOL

    VLAN TRUNKING PROTOCOL - VTP LÀ GÌ?

    Giao thức Trunking VLAN (VTP) là một giao thức độc quyền của Cisco nhằm tuyên truyền định nghĩa về Mạng cục bộ ảo (VLAN) trên toàn bộ mạng cục bộ. 

    Để làm điều này, VTP mang thông tin VLAN đến tất cả các thiết bị chuyển mạch trong miền VTP. Quảng cáo VTP có thể được gửi qua trung kế 802.1Q và ISL. 

    VTP có sẵn trên hầu hết các sản phẩm Cisco Catalyst Family. Sử dụng VTP, mỗi Catalyst Family Switch quảng cáo những điều sau trên các cổng trung kế của nó:

    • Miền quản lý
    • Số sửa đổi cấu hình
    • Các VLAN đã biết và các thông số cụ thể của chúng

    Có ba phiên bản VTP, đó là phiên bản 1, phiên bản 2, phiên bản 3.

    Tiêu chuẩn IEEE tương đương được các nhà sản xuất khác sử dụng là GVRP hoặc MVRP gần đây hơn.

    Xem thêm: 

    CHI TIẾT TRIỂN KHAI VTP

    Trên các Thiết bị của Cisco, VTP (Giao thức Trunking VLAN) duy trì tính nhất quán của cấu hình VLAN trên một mạng Lớp 2 duy nhất. VTP sử dụng các khung Lớp 2 để quản lý việc thêm, xóa và đổi tên các VLAN từ các thiết bị chuyển mạch trong chế độ máy khách VTP. 

    VTP chịu trách nhiệm đồng bộ hóa thông tin VLAN trong miền VTP và giảm nhu cầu cấu hình thông tin VLAN giống nhau trên mỗi switch do đó giảm thiểu khả năng không nhất quán về cấu hình phát sinh khi thực hiện các thay đổi.

    Upside

    VTP mang đến các lợi ích sau:

    • Tính nhất quán của cấu hình VLAN trên mạng lớp 2
    • Phân phối động các VLAN được thêm vào trên mạng
    • Cấu hình plug-and-play khi thêm VLAN mới

    Xem thêm: 

    Downside

    Khi một công tắc mới được thêm vào mạng, theo mặc định, nó được định cấu hình không có tên miền hoặc mật khẩu VTP mà ở chế độ máy chủ VTP. 

    Nếu không có tên miền VTP nào được cấu hình, nó sẽ giả định là tên miền từ gói VTP đầu tiên mà nó nhận được. Vì một công tắc mới có bản sửa đổi cấu hình VTP là 0, nó sẽ chấp nhận bất kỳ số sửa đổi nào là mới hơn và ghi đè thông tin VLAN của nó nếu mật khẩu VTP khớp. 

    Tuy nhiên, nếu bạn vô tình kết nối một thiết bị chuyển mạch với mạng có tên miền và mật khẩu VTP chính xác nhưng số sửa đổi VTP cao hơn số hiện tại của mạng (chẳng hạn như một thiết bị chuyển mạch đã bị xóa khỏi mạng để bảo trì và được trả lại bằng thông tin VLAN của nó đã bị xóa) thì toàn bộ Miền VTP sẽ áp dụng cấu hình VLAN của bộ chuyển mạch mới có khả năng làm mất thông tin VLAN trên tất cả các bộ chuyển mạch trong Miền VTP, dẫn đến lỗi trên mạng. 

    Vì các thiết bị chuyển mạch của Cisco duy trì thông tin cấu hình VTP riêng biệt với cấu hình bình thường và vì vấn đề cụ thể này xảy ra rất thường xuyên, nên nó được gọi một cách thông tục là "VTP Bomb".

    Trước khi tạo VLAN trên switch sẽ truyền qua VTP, trước tiên phải thiết lập miền VTP. Miền VTP cho một mạng là một tập hợp tất cả các thiết bị chuyển mạch trung kế liền kề với các cài đặt VTP phù hợp (tên miền, mật khẩu và phiên bản VTP). 

    Tất cả các bộ chuyển mạch trong cùng một miền VTP chia sẻ thông tin VLAN của chúng với nhau và một bộ chuyển mạch chỉ có thể tham gia vào một miền quản lý VTP. Các bộ chuyển mạch trong các miền khác nhau không chia sẻ thông tin VTP. Cài đặt VTP không khớp có thể dẫn đến sự cố khi thương lượng trung kế VLAN, kênh cổng hoặc Kênh cổng ảo.

    Nguồn: Wikipedia

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP