0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Hệ thống đánh giá hiệu suất điện PEER

    Thứ hai, 04:58 Ngày 19/04/2021

    Performance Excellence in Power Renewal

    PEER LÀ GÌ?

    PEER, là từ viết tắt của Performance Excellence in Power Renewal, là hệ thống toàn diện quốc gia đầu tiên dùng dữ liệu ra quyết định, lấy người tiêu dùng làm trung tâm để đánh giá hiệu suất hệ thống điện; và nó cũng được mô phỏng theo LEED.

    Hệ thống đánh giá PEER giúp lấp đầy khoảng trống lớn trong phong trào lưới điện thông minh, tạo cơ hội cho các hệ thống điện đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách phân biệt hiệu suất của chúng và thể hiện các kết quả có ý nghĩa. 

    Trong quá trình này, các chỉ số đóng vai trò như một công cụ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trên thị trường.

    Ngày càng có nhiều bên liên quan, nhà cung cấp điện và các công ty tiện ích đang tìm hiểu chất lượng có thể giúp đảm bảo rằng các nỗ lực lưới điện thông minh thành công như thế nào. PEER là công cụ đo lường hiện có duy nhất được thiết kế để giúp ngành áp dụng các nguyên tắc chất lượng vào hiện đại hóa lưới điện.

    PEER được quản lý bởi Viện Chứng nhận Công trình Xanh. (Green Building Certification Institute - GBCI)

    Xem thêm: SITES Rating System

    PEER HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

    Bằng cách xem xét các hệ thống điện trên bốn loại kết quả, PEER cho phép tất cả các bên liên quan đánh giá và thiết lập tiêu chuẩn cho hiệu suất hệ thống đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

    • Hỗ trợ hành động của khách hàng: Mục đích của hạng mục này là đánh giá sự tham gia của khách hàng như một nguồn lực trong việc cải tiến lưới điện và cho phép đầu tư tư nhân và đổi mới.
    • Hiệu quả hoạt động: Mục đích của việc này là đánh giá các phương thức chi tiêu và hỗ trợ xác định và loại bỏ chi tiêu lãng phí thông qua các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động.
    • Độ tin cậy, chất lượng điện và an toàn: Mục đích của hạng mục này là đánh giá chất lượng cung cấp điện và giảm các tác động tiêu cực đến khách hàng.
    • Hiệu quả năng lượng và môi trường: Mục đích của hạng mục này là đánh giá tác động môi trường của việc phát điện và truyền tải điện và khuyến khích việc sử dụng năng lượng sạch.

    Nguồn: USGBC

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Giá  thuê văn phòng quận 3

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP