0901 413 388
  Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Hợp đồng thuê văn phòng không công chứng có vi phạm pháp luật không?

    Thứ năm, 04:23 Ngày 24/08/2023

    Hợp đồng thuê văn phòng là một thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và bất động sản, tạo nên quyền và trách nhiệm của cả Bên cho thuê và Người thuê. Vấn đề hợp đồng thuê văn phòng có cần công chứng không được xem xét dựa trên tình huống cụ thể và quy định của pháp luật Việt Nam. Hãy cùng Saigon Office tìm hiểu thêm trong bài viết chi tiết dưới đây.

    Tìm hiểu hợp đồng thuê văn phòng có cần công chứng không
    Tìm hiểu hợp đồng thuê văn phòng có cần công chứng không

    Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở theo Luật nhà ở 2014

    Căn cứ Điều 120 Luật Nhà ở 2014 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở như sau:

    “Điều 120. Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở

    1. Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa thuận lập hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (sau đây gọi chung là hợp đồng về nhà ở) có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì chỉ cần lập văn bản tặng cho.

    2. Các bên thỏa thuận để một bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó; trường hợp mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

    3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, bên nhận tặng cho, nhận đổi, nhận góp vốn, nhận thừa kế nhà ở cùng với nhận chuyển quyền sử dụng đất ở hợp pháp có nhà ở đó thì đồng thời công nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên nhận quyền sở hữu nhà ở."

    Nội dung Hợp đồng về nhà ở phải đảm bảo được những thông tin nào?

    Căn cứ Điều 121 Luật Nhà ở 2014 quy định về nội dung hợp đồng về nhà ở như sau:

    “Điều 121. Hợp đồng về nhà ở

    Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

    1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

    2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

    3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

    4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

    5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

    6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

    7. Cam kết của các bên;

    8. Các thỏa thuận khác;

    9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

    10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

    11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký."

    Theo đó, nội dung của một bản hợp đồng về nhà ở phải đảm bảo thể hiện được các nội dung theo quy định vừa nêu trên.

    Quy định của pháp luật về việc công chứng hợp đồng nhà ở

    Đối với hợp đồng cho thuê nhà ở làm văn phòng có phải thực hiện công chứng hợp đồng hay không?

    Căn cứ Điều 122 Luật Nhà ở 2014 quy định về công chứng hợp đồng về nhà ở như sau:

    “"Điều 122. Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở

    1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

    Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

    2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

    Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

    3. Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.

    4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở."

    Kết luận: Vậy hợp đồng thuê văn phòng có cần công chứng không?

    Căn cứ theo hệ thống pháp luật hiện tại Quy định về hợp đồng cho thuê văn phòng cho thấy các trường hợp thuê văn phòng là cá nhân làm văn phòng hay thuê văn phòng từ các tổ chức có chức năng cho thuê thì đều không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

    Hợp đồng thuê văn phòng không cần công chứng
    Hợp đồng thuê văn phòng không cần công chứng

    Tuy nhiên, theo Luật Công chứng năm 2010 (sửa đổi năm 2016) và Nghị định 35/2017/NĐ-CP, việc công chứng hợp đồng đảm bảo sự chính xác, toàn vẹn của hợp đồng và tạo nền tảng pháp lý cho các thỏa thuận. Việc công chứng hợp đồng cũng giúp tạo điều kiện tốt hơn trong việc xác minh chữ ký và tính hợp lệ của các bên tham gia, giảm thiểu tối đa tranh chấp và rủi ro sau này… mang lại sự an tâm hơn cho khách thuê văn phòng

    >>> Các bài viết liên quan:

    SAIGON OFFICE'S CHANEL

    TOP