Acreage
  Price range
  Building class
  Choose district
  Choose ward
   Choose street
    Building Direction

    Thursday, 09:39 Day 03/06/2021

    R&D LÀ GÌ?

    • R&D, viết tắt của Research and Development, là  Nghiên cứu và Phát triển.
    • R&D là một trong những chìa khóa thành công của nhiều tập đoàn và công ty lớn trên thế giới.
    • Nghiên cứu và phát triển bao gồm việc đầu tư, tiến hành và/hoặc mua bán các nghiên cứu, công nghệ mới phục vụ cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
    • Nghiên cứu và phát triển (R&D, R + D), được biết đến ở Châu Âu là nghiên cứu và phát triển công nghệ (Research and Technological Development - RTD)

    Công tác nghiên cứu và phát triển (R & D) cũng nhằm khám phá những tri thức mới về các sản phẩm, quá trình, và dịch vụ, sau đó áp dụng những tri thức đó để tạo ra sản phẩm, quá trình và dịch vụ mới, có tính cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc của thị trường tốt hơn.

    R&D và cải tiến công nghệ, quy trình công nghệ luôn là mục tiêu và chức năng quan trọng của các công ty tiên tiến, công ty đa quốc gia (TNTCs) tiên phong, lớn trên thế giới. 

    R&D Nghiên cứu & phát triển có nhiệm vụ:

    • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; 
    • Cải tiến hoặc nội địa hóa công nghệ sản xuất; 
    • Nghiên cứu và thay thế dần các vật liệu và công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ trên các sản phẩm; 
    • Nghiên cứu nội địa hóa một số vật tư nhằm tăng giá trị gia tăng và chủ động trong sản xuất với chi phí hợp lý để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

    TÓM TẮT VỀ RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)

    • R & D đại diện cho các hoạt động mà các công ty thực hiện để đổi mới và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc để cải thiện các dịch vụ hiện có của họ.
    • R & D hiệu quả tạo cơ hội để công ty luôn dẫn đầu đối thủ cạnh tranh.
    • Các công ty trong các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau có cách triển khai phòng R&D khác nhau; 
    • Dược phẩm, chất bán dẫn và các công ty công nghệ thường chi tiêu cho công tác R&D nhiều nhất để Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm không ngừng.

    Nguồn: Wikipedia, Investopedia

    OTHER ARTICLES...
   • ADVERTISING ITEMS
    • We work - Coworking Space
    • We work - Coworking Space
     Office space : 6 - 8 - 15 - 20 - 25 - 45 - 350sqm Number of seats : 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45 Workstation Please contact Saigon Office to receive support with the best rental
    • Shared Office
    • Shared Office
     Office space: 8 - 13 - 15 - 17 - 20 - 30 - 300sqm ; Number of seats : 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 30 Workstation Please contact Saigon Office to receive support with the best rental
    • Coworking Space
    • Coworking Space
     Coworking Space 50% OFF in August 2020 Office space : 6 - 8 - 12 - 16 - 22 - 30 - 40 - 60 - 200m2;  Number seats: 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 13 - 18 - 100 workstation;  Price: 150(USD/seat/month)
    • Coworking Space - 30% OFF in 2020
    • Coworking Space - 30% OFF in 2020
     Serviced office for lease with a full range of convenient services - Luxurious design, multinational working environment, where the business community grows together. (see more here)
    TOP