Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    Định mức kinh tế kỹ thuật là gì? Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

    Thứ sáu, 03:58 Ngày 26/03/2021

    ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀ GÌ?

    Định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, phê duyệt đơn giá, giá dịch vụ, dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật.

    PHÂN LOẠI ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

    a) Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành: Là định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ, ngành chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành áp dụng trong phạm vi toàn quốc.

    b) Định mức kinh tế - kỹ thuật của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Là định mức kinh tế - kỹ thuật do các địa phương tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành đối với các ngành, nghề theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp, thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Định mức kinh tế - kỹ thuật do địa phương ban hành chỉ có hiệu lực áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương. Các địa phương có thể xem xét áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành và định mức kinh tế - kỹ thuật của các địa phương khác đã ban hành.

    c) Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở chỉ ban hành đối với các ngành, nghề thuộc chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký hoạt động hoặc khi cần cụ thể hóa định mức kinh tế - kỹ thuật ngành cho phù hợp với điều kiện và đặc thù của đơn vị sự nghiệp. Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở do đơn vị sự nghiệp xây dựng và chỉ áp dụng trong phạm vi đơn vị sự nghiệp đó.

    Xem thêm:  So sánh tòa nhà Landmark 81 và Bitexco Financial

    THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

    Định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước là lượng tiêu hao các yếu tố chi phí về lao động, vật tư, máy móc thiết bị để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

    Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm ba định mức thành phần cơ bản: 

    • Định mức lao động: là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động bao gồm Lao động kỹ thuật; Lao động phục vụ (lao động phổ thông)
    • Định mức vật tư: là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu bao gồm Xác định danh mục vật liệu cần thiết và Xác định số lượng vật liệu cần thiết
    • Định mức máy móc, thiết bị: là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy bao gồm: Xác định danh mục máy móc thiết bị, Xác định số ca người lao động trực tiếp sử dụng, Xác định định mức tiêu hao điện năng, Thời hạn sử dụng máy móc thiết bị và Đơn vị sản phẩm tương ứng

    PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

    a) Phương pháp thống kê, tổng hợp

    b) Phương pháp so sánh

    b) Phương pháp căn cứ tiêu chuẩn

    c) Phương pháp phân tích thực nghiệm

    Tài liệu tham khảo, trích dẫn:

    • Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
    • Thông tư số 47/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nướcáp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
    • Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm:  11 tiêu chí thuê mặt bằng kinh doanh nhà hàng và F&B ở TTTM

    MỤC QUẢNG CÁO
    • We work - Coworking space
    • We work - Coworking space
     Diện tích: 6 - 8 - 15 - 20 - 25 - 45 - 350m2 Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45 Bàn làm việc Hãy liên hệ Saigon Office đễ nhận được hỗ trợ với giá thuê tốt nhất  
    • Văn phòng cho thuê trọn gói
    • Văn phòng cho thuê trọn gói
     Diện tích từ: 8 - 13 - 15 - 17 - 20 - 30 - 300m2 ; Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 14 - 17 - 30 Nhân viên Quý khách hàng liên hệ Saigon Office đễ nhận được hỗ trợ với giá thuê tốt nhấ ...
    • Dịch vụ văn phòng chia sẻ
    • Dịch vụ văn phòng chia sẻ
     Cho thuê văn phòng trọn gói 50% OFF tháng 8.2020 Diện tích : 6 - 8 - 12 - 16 - 22 - 30 - 40 - 60 - 200m2;  Số chỗ ngồi: 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 13 - 18 - 100 Bàn làm việc;  Giá ...
    • Cho thuê văn phòng chia sẻ - Ưu Đãi 30% Năm 2020
    • Cho thuê văn phòng chia sẻ - Ưu Đãi 30% Năm 2020
     Văn phòng cho thuê trọn gói với đầy đủ các dịch vụ tiện ích - Thiết kế sang trọng, môi trường làm việc đa quốc gia, nơi cộng đồng doanh nghiệp kết nối cùng phát triển. (xem thêm tại đ ...
    TOP