Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    CEO là gì? Mô tả công việc của Tổng Giám đốc điều hành

    Thứ năm, 02:32 Ngày 06/05/2021

    CHIEF EXECUTIVE OFFICER - CEO LÀ GÌ?

    Chief Executive Officer, viết tắt là CEO, là Tổng Giám đốc điều hành hoặc trong một số trường hợp là Giám đốc điều hành .

    Tổng Giám đốc điều hành (CEO) là người điều hành cấp cao nhất trong một công ty, người có trách nhiệm chính bao gồm việc đưa ra các quyết định quan trọng, quản lý các hoạt động và nguồn lực tổng thể của một công ty, đóng vai trò là đầu mối giao tiếp chính giữa hội đồng quản trị và hoạt động của công ty và là bộ mặt đại chúng của công ty. 

    Tổng Giám đốc điều hành được bầu bởi hội đồng quản trị và các cổ đông của công ty.

    Trong các công ty nhỏ hơn, Tổng Giám đốc điều hành đảm nhận “vai trò thực hành” nhiều hơn, chẳng hạn như đưa ra các quyết định kinh doanh cấp thấp hơn (ví dụ: thuê nhân viên). 

    Ở các công ty lớn hơn, CEO thường chỉ giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược công ty cấp cao và các quyết định lớn của công ty. Các nhiệm vụ khác được giao cho người quản lý hoặc bộ phận liên quan.

    Xem thêm:  Account Manager là gì?

    Vai trò và trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành (CEO)

    Không có danh sách tiêu chuẩn hóa về các vai trò và trách nhiệm của một giám đốc điều hành. Các nhiệm vụ, trách nhiệm và mô tả công việc điển hình của một Giám đốc điều hành bao gồm:

    • Giao tiếp, đại diện cho công ty, với các cổ đông, các tổ chức chính phủ và công chúng
    • Dẫn dắt phát triển chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty
    • Tạo ra và thực thi tầm nhìn và sứ mệnh của công ty hoặc tổ chức
    • Đánh giá công việc của các lãnh đạo điều hành khác trong công ty, bao gồm Tổng giám đốc, phó chủ tịch và chủ tịch
    • Luôn nắm bắt bối cảnh thị trường cạnh tranh, cơ hội mở rộng, phát triển ngành, v.v.
    • Duy trì trách nhiệm xã hội cao ở bất cứ nơi nào công ty kinh doanh
    • Đánh giá và giảm thiểu rủi ro đối với toàn công ty
    • Đặt ra mục tiêu chiến lược và đảm bảo hoàn thành
    • Trưng cầu lời khuyên và hướng dẫn khi cần từ Hội đồng quản trị
    • Giám sát toàn bộ hoạt động của tổ chức theo định hướng chiến lược
    • Đánh giá sự thành công của tổ chức
    • Xem xét các thương vụ mua lại tiềm năng hoặc bán công ty trong những trường hợp sẽ nâng cao giá trị của cổ đông
    • Đại diện cho tổ chức về các trách nhiệm và hoạt động trong cộng đồng địa phương, nhà nước và ở cấp quốc gia
    • Tham gia vào các sự kiện hoặc hiệp hội liên quan đến ngành sẽ nâng cao kỹ năng lãnh đạo của CEO, danh tiếng của tổ chức và tiềm năng thành công của công ty.

    Lương của Tổng Giám đốc điều hành

    Mức lương của CEO có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào ngành, vị trí, kinh nghiệm và nhà tuyển dụng. 

    Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (U.S. Bureau of Labor Statistics - BLS) thu thập dữ liệu tiền lương của các CEO tại Mỹ như sau:

    • Mức lương trung bình hàng năm: $ 189.600
    • Mức lương của Top 10% CEO hưởng lương cao nhất: $ 208,000
    • Mức lương của Top 10% CEO có lương thấp nhất: $  68.360 

    Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, 2018

    So sánh lương CEO với các công việc tương tự

    • Giám đốc tài chính (CFO): 127.990 đô la
    • Giám đốc nguồn nhân lực (HRM): $ 113.300
    • Quản lý bán hàng: $ 124.220
    • Quản lý xây dựng: $ 93.370

    Xem thêm:  Các hình thức kinh doanh mới

    KỸ NĂNG VÀ NĂNG LỰC CỦA CEO

    Để thành công trong vai trò CEO này, bạn cần các kỹ năng và phẩm chất sau:

    • Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân: Các CEO cần hình thành mối quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo khác trong công ty và nhận được ý kiến ​​đóng góp đáng kể từ tổ chức để có ít trở ngại về các quyết định và định hướng chiến lược.
    • Kỹ năng phân tích: Giám đốc điều hành phải tham gia đánh giá mức độ thành công của tổ chức thông qua việc đạt được mục tiêu. Họ phải đảm bảo rằng mỗi mục tiêu chiến lược đều có thể đo lường được.
    • Kỹ năng lãnh đạo: CEO phải thể hiện khả năng lãnh đạo cần thiết để hiện thực hóa thành công sứ mệnh của tổ chức. Điều này bao gồm định hướng tầm nhìn, thu hút nhân tài và tất cả các mặt khác của việc lãnh đạo thành công.
    • Kỹ năng quản lý: Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm tạo ra một văn hóa học hỏi để giúp nâng cao và phát triển các kỹ năng và khả năng của nhân viên. Khi những nhân viên  quan trọng tiếp tục học hỏi và phát triển, tổ chức sẽ thực sự thành công.

    Những mô hình / công cụ phân tích và quản lý chính của CEO

    • SWOT: phân tích Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức)
    • KPI: Key Performance Indicator
    • OGSM: Objective, Goal, Strategy, Measure
    • OKR: Objective Key Result
    • MBO: Management By Objectives
    • Phần mềm quản lý công việc miễn phí

    VÌ SAO CÔNG TY NÊN TÁCH BẠCH VỊ TRÍ CEO VÀ CHỦ TỊCH?

    Trong một số trường hợp, chức vụ Tổng giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị do cùng một người đảm nhiệm. Hầu hết các tổ chức và công ty cho phép Giám đốc điều hành trở thành chủ tịch, điều này có thể gây ra các vấn đề xung đột lợi ích.

    Hai ví dụ dưới đây cho thấy vấn đề xung đột lợi ích có thể phát sinh như thế nào nếu cả hai vị trí đều do cùng một người đảm nhiệm:

    • Hội đồng quản trị biểu quyết về việc tăng lương cho Tổng giám đốc điều hành (CEO). Nếu Tổng Giám đốc điều hành đồng thời là chủ tịch, xung đột lợi ích sẽ phát sinh vì anh ta sẽ biểu quyết về khoản bồi thường của chính cô ấy / anh ấy.
    • Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đánh giá kết quả hoạt động của các giám đốc như Giám đốc điều hành. Nếu CEO đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch, người đó có quyền quyết định xem kết quả hoạt động của mình có đạt yêu cầu hay không.

    Do đó, quản trị công ty tốt thường quy định sự tách bạch nhiệm vụ giữa CEO và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tại Vương quốc Anh và các quốc gia khác, luật pháp cấm Tổng Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị là cùng một người.

    Xem thêm: 7 lý do Startup nên thuê văn phòng ngay

    MẪU JOB DESCRIPTION (JD) TUYỂN DỤNG CEO 

    Quản lý kinh doanh:

    • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu, doanh số đề ra.
    • Lên phương án về chiến lược, sản phẩm, thị trường, khách hàng.
    • Chịu trách nhiệm xây dựng, đào tạo, phát triển và hướng dẫn đội ngũ nhân viên.
    • Tổ chức triển khai các hoạt động Marketing, Gia tăng nhận thức thương thiệu, Chăm sóc khách hàng, Thâm nhập thị trường,…hỗ trợ kinh doanh.
    • Theo dõi, đánh giá, báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý.
    • Đề xuất các giải pháp để cải thiện doanh số và phát triển dịch vụ.
    • Quản lý doanh số, chi phí, lợi nhuận, đảm bảo vận hành hiệu quả hoạt động Phòng dịch vụ.
    • Kiểm soát việc đặt hàng và hàng tồn kho của Công ty.
    • Làm việc với các nhà cung cấp và liên kết dịch vụ.

    Quản lý vận hành:

    • Đề xuất cơ cấu tổ chức, cơ cấu lương thưởng và phúc lợi của Công ty.
    • Đề xuất các mục tiêu và định hướng phát triển kinh doanh của Công ty.
    • Giám sát, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các bộ phận đảm bảo thực hiện đúng các văn bản hành chính và qui trình làm việc của Công ty.
    • Tổ chức và điều hành bộ máy hoạt động, biên chế nhân sự của Công ty.
    • Kiểm soát và đảm bảo các công tác hoạt động được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật (các quy định về An toàn lao động, PCCC, Môi trường…)
    • Làm việc với các cơ quan nhà nước, các đoàn kiểm tra theo phạm vi được ủy quyền.
    • Tổ chức tổng hợp, chịu trách nhiệm về hệ thống báo cáo của Công ty.

    Xem thêm: JD là gì?

    YÊU CẦU CÔNG VIỆC

    • Trình độ: Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản trị, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.
    • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc trở lên ở các công ty cùng ngành.
    • Có khả năng kiểm soát, quản lý và triển khai mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
    • Có kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng báo cáo và phân tích số liệu kinh doanh.
    • Tư duy nhạy bén, có khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi
    • Sơ yếu lý lịch rõ ràng.

    Nguồn: Thebalancecareers, Investopedia

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    Xem thêm: Văn phòng làm việc của Google, Facebook có gì sáng tạo?

    MỤC QUẢNG CÁO
    • We work - Coworking space
    • We work - Coworking space
     Diện tích: 6 - 8 - 15 - 20 - 25 - 45 - 350m2 Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45 Bàn làm việc Hãy liên hệ Saigon Office đễ nhận được hỗ trợ với giá thuê tốt nhất  
    • Văn phòng cho thuê trọn gói
    • Văn phòng cho thuê trọn gói
     Diện tích từ: 8 - 13 - 15 - 17 - 20 - 30 - 300m2 ; Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 14 - 17 - 30 Nhân viên Quý khách hàng liên hệ Saigon Office đễ nhận được hỗ trợ với giá thuê tốt nhấ ...
    • Dịch vụ văn phòng chia sẻ
    • Dịch vụ văn phòng chia sẻ
     Cho thuê văn phòng trọn gói 50% OFF tháng 8.2020 Diện tích : 6 - 8 - 12 - 16 - 22 - 30 - 40 - 60 - 200m2;  Số chỗ ngồi: 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 13 - 18 - 100 Bàn làm việc;  Giá ...
    • Cho thuê văn phòng chia sẻ - Ưu Đãi 30% Năm 2020
    • Cho thuê văn phòng chia sẻ - Ưu Đãi 30% Năm 2020
     Văn phòng cho thuê trọn gói với đầy đủ các dịch vụ tiện ích - Thiết kế sang trọng, môi trường làm việc đa quốc gia, nơi cộng đồng doanh nghiệp kết nối cùng phát triển. (xem thêm tại đ ...
    TOP