Diện tích
  Khoảng giá
  Hạng tòa nhà
  Chọn quận
  Chọn phường
   Chọn đường
    Hướng tòa nhà

    100 câu nói tạo động lực treo tường văn phòng làm việc

    Thứ hai, 04:01 Ngày 11/10/2021

    QUOTE TẠO NGHỊ LỰC VƯƠN LÊN

    “One doesn’t discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time.” —André Gide

    Tạm dịch

    "Người ta sẽ không khám phá ra những vùng đất mới nếu không rời bờ trong một thời gian rất dài." —André Gide

    --

    “To dare is to lose one’s footing momentarily. To not dare is to lose oneself.” —Soren Kierkegaard

    Tạm dịch:

    “Dám là đánh mất chỗ đứng của một người trong giây lát. Không dám là đánh mất chính mình ”. —Soren Kierkegaard

    QUOTE VỀ CÁCH NGHĨ DÁM SAI LẦM

    “Success is going from failure to failure without losing enthusiasm.” —Winston Churchill

    Tạm dịch:

    “Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết.” -Winston Churchill

    --

    “Never be ashamed to admit you are in the wrong—it’s just another way to say you are wiser today than yesterday.” —Jonathan Swift

    Tạm dịch:

    “Đừng bao giờ xấu hổ khi thừa nhận bạn đã sai — đó chỉ là một cách khác để nói rằng bạn hôm nay khôn ngoan hơn ngày hôm qua”. —Jonathan Swift

    --

    “The person who makes no mistakes does not usually make anything.” —Edward John Phelps

    Tạm dịch:

    "Người không mắc sai lầm cũng thường không mắc phải bất cứ điều gì." —Edward John Phelps

    QUOTE VỀ CÁCH ĐỐI MẶT VỚI NỖI SỢ

    “Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us.” —Marianne Williamson

    Tạm dịch:

    "Nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là túng thiếu. Nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của chúng ta là chúng ta có sức mạnh không thể đo lường được. Chính ánh sáng của chúng ta, không phải bóng tối của chúng ta, là thứ khiến chúng ta sợ hãi nhất ”. —Marianne Williamson

    --

    “The other side of every fear is a freedom.” —Marilyn Ferguson

    Tạm dịch:

    "Mặt khác của mọi nỗi sợ hãi là sự tự do." —Maryn Ferguson

    --

    QUOTE VỀ HẠNH PHÚC VÀ LÒNG TỐT

    “For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness.” —Ralph Waldo Emerson

    Tạm dịch:

    "Cứ mỗi phút bạn tức giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc." -Ralph Waldo Emerson

    --

    “Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning of wisdom.” —Theodore Isaac Rubin

    Tạm dịch:

    “Lòng tốt quan trọng hơn sự khôn ngoan, và sự nhận biết điều này là sự khởi đầu của sự khôn ngoan.” —Theodore Isaac Rubin

    --

    “The only people with whom you should try to get even are those who have helped you.” —John Southard

    Tạm dịch:

    "Những người duy nhất mà bạn nên cố gắng để có được đôi khi là những người đã từng giúp đỡ bạn." —John Southard

    QUOTE VỀ CÁCH KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CHĂM CHỈ

    “Opportunity is missed by most because it is dressed in overalls and looks like work.” —Thomas Alva Edison

    Tạm dịch: 

    “Cơ hội bị bỏ lỡ hầu hết bởi vì nó được bọc lớp vỏ ngoài mang tên công việc.” -Thomas Alva Edison

    --

    “The most successful people are those who are good at Plan B.” —James Yorke

    Tạm dịch:

    "Những người thành công nhất là những người giỏi Kế hoạch B." —James Yorke

    QUOTE VỀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

    “One of the nice things about problems is that a good many of them do not exist except in our imaginations.” —Steve Allen

    Tạm dịch:

    "Một trong những điều tốt đẹp của các vấn đề là nhiều vấn đề không tồn tại ngoại trừ trong trí tưởng tượng của chúng ta." —Steve Allen

    --

    “The problem is not that there are problems. The problem is expecting otherwise and thinking that having problems is a problem.” —Theodore Isaac Rubin

    Tạm dịch:

    “Vấn đề không phải là có vấn đề. Vấn đề là mong khác và nghĩ rằng có vấn đề là có vấn đề ”. —Theodore Isaac Rubin

    --

    “Problems cannot be solved at the same level of awareness that created them.” —Albert Einstein

    Tạm dịch:

    "Các vấn đề không thể được giải quyết ở cùng một mức độ nhận thức đã tạo ra chúng." —Albert Einstein

    QUOTE VỀ HỢP TÁC LÀM VIỆC

    “Be not angry that you cannot make others as you wish them to be, since you cannot make yourself as you wish you to be.” —Thomas à Kempis

    Tạm dịch:

    “Đừng tức giận vì bạn không thể làm cho người khác như bạn muốn, vì bạn không thể làm cho mình như bạn mong muốn.” —Thomas à Kempis

    --

    “I always prefer to believe the best of everybody; it saves so much trouble.”  —Rudyard Kipling

    Tạm dịch:

    “Tôi luôn thích tin vào điều tốt nhất của mọi người; nó tiết kiệm rất nhiều rắc rối. ” —Rudyard Kipling

    --

    QUOTE VỀ CUỘC SỐNG

    “What we see depends mainly on what we look for.” —John Lubbock

    Tạm dịch:

    "Những gì chúng ta thấy chủ yếu phụ thuộc vào những gì chúng ta tìm kiếm." —John Lubbock

    --

    “You become what you think about all day long.” —Ralph Waldo Emerson

    Tạm dịch: 

    "Bạn trở thành những gì bạn nghĩ về cả ngày dài." -Ralph Waldo Emerson

    --

    “No one has ever become poor by giving.” —Anne Frank

    Tạm dịch:

    "Chưa ai trở nên nghèo khó bằng cách cho đi." —Anne Frank

    --

    “Whether you think that you can, or that you can’t, you are usually right.” —Henry Ford

    Tạm dịch:

    “Cho dù bạn nghĩ rằng bạn có thể hay không thể, bạn thường đúng.” -Henry Ford

    --------------

    ... đang cập nhật

    --------------

    Nguồn: Wework

    Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

    MỤC QUẢNG CÁO
    • We work - Coworking space
    • We work - Coworking space
     Diện tích: 6 - 8 - 15 - 20 - 25 - 45 - 350m2 Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 45 Bàn làm việc Hãy liên hệ Saigon Office đễ nhận được hỗ trợ với giá thuê tốt nhất  
    • Văn phòng cho thuê trọn gói
    • Văn phòng cho thuê trọn gói
     Diện tích từ: 8 - 13 - 15 - 17 - 20 - 30 - 300m2 ; Số chỗ ngồi: 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 14 - 17 - 30 Nhân viên Quý khách hàng liên hệ Saigon Office đễ nhận được hỗ trợ với giá thuê tốt nhấ ...
    • Dịch vụ văn phòng chia sẻ
    • Dịch vụ văn phòng chia sẻ
     Cho thuê văn phòng trọn gói 50% OFF tháng 8.2020 Diện tích : 6 - 8 - 12 - 16 - 22 - 30 - 40 - 60 - 200m2;  Số chỗ ngồi: 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 13 - 18 - 100 Bàn làm việc;  Giá ...
    • Cho thuê văn phòng chia sẻ - Ưu Đãi 30% Năm 2020
    • Cho thuê văn phòng chia sẻ - Ưu Đãi 30% Năm 2020
     Văn phòng cho thuê trọn gói với đầy đủ các dịch vụ tiện ích - Thiết kế sang trọng, môi trường làm việc đa quốc gia, nơi cộng đồng doanh nghiệp kết nối cùng phát triển. (xem thêm tại đ ...
    TOP