Văn phòng cho thuê Quận 1

 • Địa chỉ : Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - TPHCM
 • Diện tích một sàn : 396 m2
 • Diện tích cho thuê : 57 - 70 - 120 - 200 - 396 m2
 • Giá: $ 20++

 • Địa chỉ : Nguyễn Huệ - Quận 1 - TPHCM
 • Diện tích một sàn : 700 m2
 • Diện tích cho thuê : 700 m2
 • Giá: $ 20++

 • Địa chỉ : Mai Thị Lựu - Quận 1 - TPHCM
 • Diện tích một sàn : 180 m2
 • Diện tích cho thuê : 180 m2
 • Giá: $ 13++

 • Địa chỉ : Nguyễn Trãi - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 135 m2
 • Diện tích cho thuê : 1250 m2
 • Giá: $ 10000++

 • Địa chỉ : Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 177 m2
 • Diện tích cho thuê : 20 - 110 m2
 • Giá: $ 13++

 • Địa chỉ : Hải Triều - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 1000 m2
 • Diện tích cho thuê : 141m2 - 228m2 - 235m2 - 260m2 - 298m2 - 320m2 -3000 m2
 • Giá: $ 35++

 • Địa chỉ : Cống Quỳnh - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 485 m2
 • Diện tích cho thuê : 350m2 - 485 m2
 • Giá: $ 15.5++

  Hotline 24h/7

  0908 600 359

  090 141 3388

  MIỄN PHÍ TOÀN BỘ DỊCH VỤ

   

MỤC QUẢNG CÁO
TOP