Văn phòng cho thuê Quận 1

 • Địa chỉ : Nguyễn Huệ - Quận 1 - TPHCM
 • Diện tích một sàn : 700 m2
 • Diện tích cho thuê : 700 m2
 • Giá: $ 20++

  HOTLINE : 0908600359

 • Địa chỉ : Mai Thị Lựu - Quận 1 - TPHCM
 • Diện tích một sàn : 180 m2
 • Diện tích cho thuê : 180 m2
 • Giá: $ 13++

  HOTLINE : 0909.024.861

 • Địa chỉ : Nguyễn Trãi - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 135 m2
 • Diện tích cho thuê : 1250 m2
 • Giá: $ 10000++

  HOTLINE : Đang cập nhật

 • Địa chỉ : Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 177 m2
 • Diện tích cho thuê : 20 - 110 m2
 • Giá: $ 13++

  HOTLINE : 0908 600 359

 • Địa chỉ : Hải Triều - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 1000 m2
 • Diện tích cho thuê : 141m2 - 228m2 - 235m2 - 260m2 - 298m2 - 320m2 -3000 m2
 • Giá: $ 35++

  HOTLINE : 0908 600 359

 • Địa chỉ : Cống Quỳnh - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 485 m2
 • Diện tích cho thuê : 350m2 - 485 m2
 • Giá: $ 15.5++

  HOTLINE : 0908 600 359

 • Địa chỉ : Lê Duẩn - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 1000 m2
 • Diện tích cho thuê : 180m2 - 280 m2
 • Giá: $ 33++

  HOTLINE : 0908 600 359

 • Địa chỉ : Lê Duẩn - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 1700 m2
 • Diện tích cho thuê : 90m2 - 221m2 - 272m2 - 526m2 - 652m2 - 738 m2
 • Giá: $ 32++

  HOTLINE : 0908 600 359

 • Địa chỉ : Công Trường Mê Linh - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 1170 m2
 • Diện tích cho thuê : 1170 m2
 • Giá: $ 35++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Nguyễn Văn Thủ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 340 m2
 • Diện tích cho thuê : 147 m2
 • Giá: $ 19++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Hàm Nghi - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 450 m2
 • Diện tích cho thuê : 73m2 - 150m2 - 250m2 - 390m2 - 450m2 m2
 • Giá: $ 21++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Điện Biên Phủ - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 100 m2
 • Diện tích cho thuê : 60m2 - 100 m2
 • Giá: $ 11++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 518 m2
 • Diện tích cho thuê : 112m2 - 290 m2
 • Giá: $ 15++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Lê Thánh Tôn - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Diện tích một sàn : 1000 m2
 • Diện tích cho thuê : 700 m2
 • Giá: $ 25++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Hồ Tùng Mậu - Quận 1 - Tp. HCM
 • Diện tích một sàn : 200 m2
 • Diện tích cho thuê : Full m2
 • Giá: $ 17++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Mạc Đĩnh Chi - Quận 1 - Tp. HCM
 • Diện tích một sàn : 200 m2
 • Diện tích cho thuê : Full m2
 • Giá: $ 14.5++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Đông Du - Quận 1 - Tp. HCM
 • Diện tích một sàn : 160 m2
 • Diện tích cho thuê : Full m2
 • Giá: $ 14.4++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - Tp. HCM
 • Diện tích một sàn : 1350 m2
 • Diện tích cho thuê : 94m2 - 330m2 - 400m2 - 500 m2
 • Giá: $ 11++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - Tp. HCM
 • Diện tích một sàn : 375 m2
 • Diện tích cho thuê : Full m2
 • Giá: $ 19.7++

  HOTLINE : 0908.600.359

 • Địa chỉ : Đồng Khởi - Quận 1 - Tp. HCM
 • Diện tích một sàn : 4.500 m2
 • Diện tích cho thuê : 155m2 - 250m2 - 400m2 - 1200 m2
 • Giá: $ 21++

  HOTLINE : 0908.600.359

  Hotline 24h/7

  0908 600 359

  090 141 3388

  MIỄN PHÍ TOÀN BỘ DỊCH VỤ

   

MỤC QUẢNG CÁO
TOP